TS. VŨ XUÂN HÙNG

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. 024-3869-6211                         Email:  hung.vuxuan@hust.edu.vn

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Kỹ thuật điện/Electrical engineering
  • Máy điện/Electrical machines
  • Điều khiển máy điện/Electric drives and controls
  • Vi điều khiển ứng dụng/Application of microcontrol in power electronics and electric drives

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Design optimization and finite-element-method-based numerical-computation for high power density and high performance electric machines in wind and e-mobility applications (optimal methods, trade off comptational time and accuracy).
  • Multiphysics modeling for electromagnetic devices (impact each other among electromagnetics, thermal and mechanics).
  • Integrated electrical machine and power electronics converter (thermal management, packing technique, improving power density…).
  • Power converters for MW direct-drive wind turbine (multilevel, modular, parallel-working converters, speed sensorless, grid connection, LVRT,…).
  • Optimal control for MW wind turbines (pitch drive and control, reducing load for blade during wind gust, improving safety,..).

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

Trường /

2020-2021

Mô hình đa vật lý bằng phương pháp phần tử hữu hạn cho thiết kế máy phát điện sức gió công suất lớn, mật độ năng lượng cao, điều khiển trực tiếp không có bánh răng hộp số.

Multiphysics modeling based on finite element method for the design of MW direct-drive permanent magnet generators with high power density.

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Modeling of exterior rotor permanent magnet machines with concentrated windings, (250 pages in English).

TU Delft Publisher – 2012

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế