TS. Vũ Vân Hà

Giảng viên

Bộ môn Điều khiển tự động

 

Tel. 024-3869-2985                         Email: ha.vuvan@hust.edu.vn

giới thiệu

Tiến sỹ Vũ Vân Hà là giảng viên tại Bộ môn Điều Khiển tự động, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Hệ thống điều khiển khả trình
  • Kỹ thuật vi xử lý
  • Điều khiển logic và PLC
  • Kỹ thuật lập trình
  • Hệ thống thông tin công nghiệp
  • Lý thuyết điều khiển tự động I

 

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Ứng dụng vi xử lý, vi điều khiển để điều khiển đối tượng công nghiệp.
  • Ứng dụng các thiết bị điều khiển khả trình trong lĩnh vực tự động hóa.
  • Mạng truyền thông công nghiệp.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế