ThS. Vũ Thụy Nguyên

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel.                                                                Email: nguyen.vuthuy@hust.edu.vn

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Trang bị điện điện tử máy công nghiệp.
  • Truyền động điện.

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Phương pháp mô hình hóa và thuật toán điều khiển hệ thống truyền động điện.
  • Nghiên cứu ứng dụng biến tần ma trận điều khiển động cơ.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Bùi Quốc Khánh (Chủ biên), Phạm Quang Đăng, Nguyễn Huy PhươngVũ Thụy Nguyên “Điều khiển quá trình”

NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2014.

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế