GVC.ThS. VŨ ĐỨC TRỌNG

Giảng viên chính, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6233                         Email: trong.vuduc@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sỹ Vũ Đức Trọng là giảng viên tại Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Hệ cài đặt Vi xử lý, Vi điều khiển. Truyền thông công nghiệp.

Các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Kỹ thuật vi xử lý
  • Môn 2. Điện tử tương tự
  • Môn 3. Điện tử số
  • Môn 4. Hệ thống thời gian thực
  • Môn 5. Cơ sở kỹ thuật điện

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Hệ cài đặt Vi xử lý, Vi điều khiển
  • Truyền thông công nghiệp.
  • Thiết bị đo.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

  1. Tran-Quoc, T.  Vu-Duc, T.  Feuillet, R.  Hadjsaid, N.  Sabonnadibre, J.C.  Praing, C.  Tran-Dinh, Dynamic analysis of voltage instability in the Vietnam system Energy Management and Power Delivery, 1998. Proceedings of EMPD '98. 1998 International Conference

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

  1. Vũ Đức Trọng, Cung Thành Long. Công tơ điện tử số ở Việt Nam, vấn đề và giải pháp. Hội nghị Đo lường toàn quốc -2002

Phát minh sáng chế