Văn phòng viện Văn phòng viện

  • Địa chỉ: Phòng 320 – C1, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại: 02438696211/ Email: see@hust.edu.vn;
  • Website: see.hust.edu.vn/