GVC.ThS. TRẦN VĂN TUẤN

Phó trưởng Bộ môn, Giảng viên chính, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel.024-3869-6211/091.334.9944         Email: tuan.tranvan@hust.edu.vn

                        

giới thiệu

Thạc sỹ Trần Văn Tuấn là giảng viên tại Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Hệ thống điều khiển lọc bụi tĩnh điện, Hệ thống đo lường- điều khiển trong các Nhà máy nhiệt điện.

Các môn học đảm nhiệm

 • Điện tử tương tự
 • Thiết kế hệ thống số
 • Vi xử lý
 • Robot Công nghiệp

Các hướng nghiên cứu chính

 •  Hệ thống điều khiển lọc bụi tĩnh điện
 •  Hệ thống đo lường – điều khiển trong các Nhà máy nhiệt điện, bao gồm:
  • Hệ thống nguồn 1 chiều
  • Hệ thống điều khiển kích từ máy phát điện
  • Hệ thống điều khiển kích  từ động cơ đồng bộ cỡ lớn 
  •  Các bộ actuator điều khiển van điện
  • Rơ le số  bảo vệ máy phát, máy biến áp, đường dây phân phối
  • Các bộ tranducer công suất hữu công P và vô công Q

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2016-PC-100

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị đo công suất của tổ máy phát điện

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Điện tử số ( Đồng tác giả )  

Nhà xuất bản Giáo dục  

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế