PGS.TS.Trần Văn Tớp

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Điện

Tel. (+84 4) 36 23 00 99                  Email: top.tranvan@hust.edu.vn

Fax. (+844) 38 69 20 09                             

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

  • Vật liệu kỹ thuật điện
  • Kỹ thuật điện cao áp 1
  • Kỹ thuật điện cao áp 2
  • An toàn điện

Các hướng nghiên cứu chính

  • Quá điện áp khí quyển và bảo vệ chống quá điện áp khí quyển
  • Quá điện áp nội bộ và bảo vệ chống quá điện áp nội bộ
  • Cơ chế phóng điện trong điện môi
  • Phóng điện vầng quang và tổn thất trên đường dây tải điện
  • Cách điện trong vùng ô nhiễm công nghiệp
  • Ứng dụng tĩnh điện trong công nghiệp

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

       1.Trần Văn Tớp, Quá điện áp và bảo vệ chống quá điện áp cho hệ thống điện,2007.

       2.Trần Văn Tớp (chủ biên), Nguyễn Quang Thuấn, Giáo trình Kỹ thuật An toàn điện, 2010.

       3.Tran Van Top, Haute  Tension  (Kỹ thuật điện cao áp, tiếng Pháp), AUF (Tổ chức Đại học Cộng đồng Pháp ngữ), 2003, Dùng cho sinh viên ĐH khối Pháp ngữ

       4.Tran Van Top, Nguyen Xuan Hoang Viet, Introduction to Electric Power System (Hệ thống điện, tiếng Anh), Quỹ học bổng VEF

 

NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội

 

 

NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

       1.Olivier Lesaint,  Tran Van Top, Streamer inception in mineral oil under ac, 17th ICDL 2011 Trondheim, Norway, 26-30/6/2011

      2. Thinh H. Pham, Top V. Tran, Phuc H. Nguyen, Phouang Phouthavong, Emmanuel Hoang , Gilles Feld4, Bernard Journet, Une Nouvelle Formation Francophone de Master en Energies Renouvelables à l’Institut Polytechnique de Hanoi (Vietnam), Conférence Francophone sur l'Eco-Conception en Génie Electrique 2010, Toulouse, France, 6-7/12/2010

      3.Pham, T.; Nhung Pham; Tran, T.V., EMTP simulation of induced overvoltage in low voltage system, Conference Record of 2010 IEEE International Symposium on Electrical Insulation (ISEI) San Diego, CA 6-9/6/2010.

      4.Thinh Pham Hong and Tran Van Top, FEM Simulation of Earth Surface Potential Using Scale Model, 2009 Symposium on Power and Energy Systems, Hua Hin Thailand, September 28–29, 2009.

       5. Pham Hong Thinh, Tran Van Top, Electrical Field Behavior of Transmission Line Insulators in Polluted Area, Proceedings of 2008 International Symposium on Electrical Insulating Materials, September 7-11, 2008, Yokkaichi, Mie, Japan.

      6.T. V. Top, G. Massala and O. Lesaint, “Streamer Propagation in Mineral Oil in Semi-Uniform Geometry”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol.9, Feb. 2002, pp. 76-83.

      7.O. Lesaint and T. V. Top, “Streamer Initiation in Mineral Oil – Part I : Electrode Surface effect Under Impulse Voltage”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol.9, Feb. 2002, pp. 84-91.

      8.T. V. Top and O. Lesaint,  “Streamer Initiation in Mineral Oil – Part II : Influence of Metallic Protruction on a Flat Electrode”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol.9, Feb. 2002, pp. 92-96.

      9.T. V. Top and O. Lesaint, “Streamer Initiation and Propagation in Miniral Oil in a Semi-uniforme Electrode Geometry”, 13th International conference on Dielectric Liquids ICDL’99 Nara-Ken New Public Hall, Nara, Japan, 20-25 July 1999, pp. 122-125.

      10.T. V. Top and O. Lesaint, “Streamer Initiation in Dielectric Liquid Using a Semi-uniforme Electrode Geometry”, 1998 International Symposium on Electrical Insulation, Arlingto, Virginie, Etats Unis 7-10 June 1998, pp. 636-639.

     11.T. V. Top and O. Lesaint, “Effect of electrode geometry and cellulose particles on streamer initiation in oil under divergent ac fields”, 5th International Conference on Properties and Application of Dielectric Materials, Seoul 25-30 May 1997, pp. 178-181.

     12.Tran Van Top, “Effet de volume et influence de la pollution sur la génération de streamers sous tension alternative’’,  4ème Conférence des Jeunes Chercheurs en Génie Electrique JCGE’98, Paris 27-29 Avril 1998, pp. 65-68.

     13.Nguyễn Hữu Kiên, Trần Văn Tớp, Nguyễn Đình Thắng, Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên tính chất điện môi của vật liệu cách điện composit dùng trong máy biến áp điện lực, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 80, trang 74-78, 2010

     14.Nguyễn Hữu Kiên, Trần Văn Tớp, Nguyễn Đình Thắng, Nghiên cứu quá trình khuyếch tán của nước vào trong vật liệu cách điện composit dùng trong máy biến áp điện lực, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 77, trang 67–71, 2010

     15.Nguyễn Hữu Kiên, Trần Văn Tớp, Nguyễn Đình Thắng, Nghiên cứu quá trình suy giảm cách điện của vật liệu composit dùng trong máy biến áp điện lực dưới tác động bởi nhiệt độ và độ ẩm, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 76, trang 46–50, 2010

      16.Phạm Hồng Thịnh, Trần Văn Tớp, Các phương pháp hiện đại trong kỹ thuật chẩn đoán cách điện. Phần I : Chẩn đoán mức độ lão hóa cách điện bằng phương pháp phổ điện môi, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 74, trang 63-66,  2009

      17.Nguyễn Đức Tường, Trần Văn Tớp, Hạn chế quá điện áp thao tác cho đường dây tải điện cao áp bằng chống sét van đường dây, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 71, 2009.

      18.Đặng Thu Thủy, Trần Văn Tớp, Mô phỏng bảo vệ chống quá điện áp cho trạm biến áp 500kV Hòa Bình bằng chương trình ATP/ EMTP, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 65, 2008.

      19.Trần Văn Tớp, Phạm Hồng Thịnh, Nghiên cứu quá trình lão hoá nhiệt – nước của vật liệu composite bằng phương pháp phổ điện môi, Tạp chí Điện & Đời sống; 2008, số 105, trang 17-22.

      20.Trần Văn Tớp,  Phạm Mạnh Hùng, Hạn chế quá điện áp thao tác trên các đường dây siêu cao áp bằng chống sét van đường dây, Tạp chí Điện & Đời sống, 2007, Số 102, trang 24-26.

      21.Trần Văn Tớp, Lựa chọn phương pháp tính điện trở nối đất an toàn của trạm biến áp trong các vùng điện trở suất đất cao, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 61, 2007.

      22. Trần Văn Tớp,  Phạm Mạnh Hùng, Hạn chế quá điện áp thao tác trên các đường dây siêu cao áp bằng chống sét van đường dây, Tạp chí Điện & Đời sống, 2007, Số 102, trang 24-26.

      23.Trần Văn Tớp, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Hữu Kiên, Nghiên cứu phương pháp phân tích dòng phân cực và khử phân cực để xác định hàm lượng độ ẩm trong cách điện rắn của các máy biến áp lực, Hội nghị khoa học lần thứ nhất: Tuyển tập các báo cáo – Trường Đại học Điện lực, 2006/Số 0, trang 29-35.

      24. Phạm Hồng Thịnh, Trần Văn Tớp, Nghiên cứu quá trình lão hóa nhiệt-nước của vật liệu composite bằng phương pháp phổ điện môi, Hội nghị khoa học lần thứ 20 trường ĐHBK Hà nội, Phân ban Điện,  Hà Nội, 2006, trang 3 – 8.

      25.Phạm Mạnh Hùng, Trần Văn Tớp, Sử dụng chống sét van đường dây để giảm quá điện áp thao tác trên các đường dây siêu cao áp, Hội nghị khoa học lần thứ 20 trường ĐHBK Hà nội, Phân ban Điện,  Hà nội, 2006, trang 96 – 101.

      26.Nguyễn Xuân Cường, Trần Văn Tớp, Mô phỏng lưới nối đất chống sét trạm biến áp, Hội nghị khoa học lần thứ 20 trường ĐHBK Hà nội, Phân ban Điện,  Hà nội, 2006, trang 107 – 112.

      27.Trần Văn Tớp, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Hữu Kiên, Nghiên cứu phương pháp phân tích dòng phân cực và khử phân cực để xác định hàm lượng độ ẩm trong cách điện rắn của các máy biến áp lực, Hội nghị khoa học lần thứ nhất: Tuyển tập các báo cáo – Trường Đại học Điện lực, 2006/Số 0, trang 29-35.

      28.Trần Văn Tớp, Phạm Hồng Thịnh, Nghiên cứu quá trình lão hoá nhiệt – nước của vật liệu composite bằng phương pháp phổ điện môi, Tạp chí Điện & Đời sống; 2008, số 105, trang 17-22.

      29.Nguyễn Cao Khương, Nguyễn Cao Thịnh, Văn Hiên, Nguyễn Hữu Tấn, Trịnh Kim Hùng, Lê Quang Truyền, Trần Văn Tớp, Tác hại của dông sét và chế tạo chống sét van Varistor ZnO, Tạp chí điện lực, Bộ Năng lượng, N°3, 1991, trang 1-3.

      30.Nguyễn Cao Thịnh, Nguyễn Hữu Tấn, Trịnh Kim Hùng, Trần Văn Tớp, Bùi Ngọc Hải, Nguyễn Quang Chính,Vận hành và quản lý chống sét va , Tạp chí điện lực, Bộ Năng lượng, N°3, 1991 trang 4-6.1.

      31.Văn Hiên, Nguyễn Hữu Tấn, Trần Văn Tớp, Chế tạo chống sét van từ gốm ZnO, Tạp chí điện lực, Bộ Năng lượng, N°3, 1991, trang 7-8.

 

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế