TS. Triệu Việt Linh

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Phó bí thư đoàn trường ĐHBK

Tel. 0904.449.440

 Email:  linh.trieuviet@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến sỹ Triệu Việt Linh là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tiến sỹ Phạm Hùng Phi đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học