tin tức TUYỂN SINH tin tức TUYỂN SINH

Quay lại

[Tuyển sinh 2019] Phương thức tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Năm 2019, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển 6680 chỉ tiêu, đồng thời, trường triển khai 07 chương trình mới, bao gồm: 05 chương trình tiên tiến (Hệ thống nhúng thông minh và IoT, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Hóa – Dược , Kỹ thuật Thực phẩm, Phân tích Kinh doanh), 01 chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ Giáo dục và 01 chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ngành Cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức. Trong đó, chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh từ năm thứ 2.

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, các chính sách cộng điểm và tuyển thẳng có thể xem chi tiết trên website của Trường tại link sau:

https://ts.hust.edu.vn/phuong-thuc-tuyen-sinh