TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG

Quay lại

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020 với tổng số 60 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển TRONG ĐÓ CÓ 5 CHỈ TIÊU LÀ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐIỆN

Các yêu cầu tuyển dụng đổi với vị trí giảng viên Viện Điện xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết về tất cả các vị trí tuyển dụng khác trong Trường và các yêu cầu về hồ sơ cũng như thời hạn nộp hồ sơ xem them tại link sau:

https://www.hust.edu.vn/thong-bao1/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/tuyen-dung-nam-2020