TS. TRẦN THỊ ANH XUÂN

Giảng viên, Bộ môn Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6233                       Email:  xuan.tranthianh@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến Sĩ Trần Thị Anh Xuân là giảng viên bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp, viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay, cô  có các hướng nghiên cứu chính là: Thiết kế hệ thống nhận dạng tiếng nói và xử lý tín hiệu, Thế kế hệ thống nhúng.

Các môn học đảm nhiệm

 • Môn 1. Kỹ thuật vi xử lý
 • Môn 2. Thiết kế hệ thống số
 • Môn 3. Điện tử tương tự
 • Môn 4. Điện tử tương tự và số
 • Môn 5. Lý thuyết mạch
 • Môn 6. Xử lý tín hiệu số

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Định hướng 1. Thiết kế hệ thống nhận dạng tiếng nói và xử lý tín hiệu
 • Định hướng 2. Thế kế hệ thống nhúng

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Tran Thi Anh Xuan, Viet Son  Nguyen , Eric Castelli, René Carré, “Production and perception of pseudo-V1CV2 outside the vowel triangle: Speech illusion effects”, 14th of International Speech, Communication Association, INTERSPEECH 2013.
 2. Tran Thi Anh Xuan, René Carré, Eric Castelli, Nathalie Vallee, “Perception of the Vietnamese short vowels /ɤ̆, ɔ̆, ă/ in /bVk/ produced by female voice”, International conference on Asian Language Processing, IALP 2012
 3. D. K. Nguyen, A. X. Tran Thi, Q. C. Nguyen, and H. B. Nguyen, “Using Vector Taylor Series for Vietnamese Speech Recognition systems in noise environments , Proceeding of the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 24-25, 2011, ISSN 1882-5796, pp 88-93.
 4. T.D. Tran, D.K. Nguyen, T.A.X. Tran, Q.C. Nguyen, H.B. Nguyen, “Speech enhancement using combination of Dereverberation and Noise reduction for Robust Speech Recognition”, In Procedding of SoICT 2011, the second international symposium on information and communication technology, pp13-14

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế