Giới thiệu chung Giới thiệu chung

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

TS. Đặng Quốc Vương

Giám đốc 

vuong.dangquoc@hust.edu.vn

2

ThS.Phạm Hồng Thái 

P. Giám đốc

thai.phamhong@hust.edu.vn 

Hiện nay Trung tâm TCEE có 09 cán bộ, trong đó:

Cán bộ giảng dạy            : 01 (Tiến sỹ)

Phục vụ giảng dạy        : 08 (05 Thạc sỹ, 01 tiến sĩ, 02 kỹ sư)

1. Giới thiệu chung

Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện (TCEE) trực thuộc Viện Điện, được thành lập trên cơ sở kế thừa từ Trung tâm đào tạo bảo dưỡng (CFMI) và một số cơ sở của Viện Điện. Trung tâm TCEE có cơ cấu tổ chức và quản lý phù hợp với mô hình phát triển của Viện Điện. Việc thành lập Trung tâm là một bước tiến quan trọng của Viện Điện, mở ra cơ hội phát triển mới kể cả về quy mô, chất lượng đào tạo và thực hành. Đây cũng chính là mục tiêu chiến lược phát triển của Viện Điện, của nhà trường và thực hiện sứ mạng cao cả của Trường ĐHBK Hà Nội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trung tâm TCEE được giao nhiệm vụ quản lý các phòng thí nghiệm của các môn học cở sở cốt lõi ngành Viện Điện. Cụ thể, các phòng thí nghiệm Mạch điện và lý thuyết trường điện từ, các phòng thí nghiệm phụ vụ thực hành các môn Điện tử tương tự và số, vi điều khiển, điện tử công suất, lý thuyết điều khiển tự động, máy điện, hệ thống truyền thông công nghiệp, truyền động điện, điều khiển thủy lực, xử lý số tín hiệu, kỹ thuật đo và tin học công nghiệp, điều khiển logic và PLC, điều khiển quá trình...

Ngoài việc tham gia đào tạo, hướng dẫn thực hành thí nghiệm cho toàn bộ sinh viên ngành điện, Trung tâm TCEE còn phát triển đào tạo, tư ván theo chuyên ngành bảo dưỡng công nghiệp, cụ thể như nhận dạng hư hỏng, sự cố, phân tích các nguyên nhân và tìm các biện pháp khắc phục, phối hợp các dịch vụ bảo dưỡng các máy móc phương tiện hiện có và tích hợp các phương tiện mới.

Để đáp ứng yêu cầu cao của công nghiệp, Trung tâm TCEE cũng tham gia tổ chức đào tạo cho các kỹ sư, cử nhân và công nhân đang làm việc trong các ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp có mong muốn nâng cao trình độ kiến thức về chuyên môn.

Tọa lạc trên khuôn viên có diện tích 2600m2 trong tòa nhà A của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm có các phòng làm việc, các lớp học, các phòng thí nghiệm, các xưởng thực tập hiện đại và đồng bộ.