Đào tạo Đào tạo

Quay lại

CHUYÊN ĐỀ I: TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

Khóa học Lập trình Modicon M340 (Unity-Pro nâng cao) 

(Thời lượng: 8h)

 1. Mục tiêu

Chuyển đổi yêu cầu điều khiển cỡ nhỏ bằng ứng dụng PLC tự động điều khiển.

Chẩn đoán và sửa đổi chương trình và phát triển chương trình.

2. Đối tượng

Các kỹ thuật viên, nhân viên phát triển các ứng dụng dựa trên Modicon M340 với phần mềm Unity-Pro.

3. Nội dung đào tạo

Giao diện phần mềm và tính năng của dãy sản phẩm Modicon M340.

Giới thiệu về tính năng phần mềm Unity.

Giới thiệu các tính năng PLC M340:

 • Hiểu rõ các dãy sản phẩm Modicon M340,
 • Biết cách cấu hình một CPU Modicon M340,
 • Khai thác các đối tượng về hệ thống truyền thông đơn lẻ và tích hợp tập trung.

Phần mềm lập trình Unity-Pro:

 • Cài đặt và cấu hình phần cứng,
 • Chức năng và trạng thái,
 • Khởi tạo và cấu hình một ứng dụng Unity-Pro,
 • Quan sát cấu trúc và chức năng.

Quản lý các Tag:

 • Xử lý cửa số soạn thảo chương trình
 • Hiểu biết các loại dữ liệu,
 • Sử dụng và định nghĩa cho các biến đơn giản,
 • Giới thiệu các cấu trúc dữ liệu nâng cao.

Trình bày và thực hiện các ngôn ngữ lập trình (LD, SFC, FBD, ST, IL):

 • Khởi tạo các mô đun chương trình,
 • Thực hiện biên soạn bằng các ngôn ngữ khác nhau,
 • Hướng dẫn sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau,

Trình bày các công cụ ứng dụng của chương trình.

Phương pháp tiếp cận để khởi tạo ra một ứng dụng.

4. Kiến thức đầu vào

Học viên có các hiểu biết về logic lập trình hoặc đã hoàn thành khóa học tự động hóa cơ bản.

5. Tỷ lệ thực hành – Lý thuyết: 60/40

CHUYÊN ĐỀ II: TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

Khóa học Lập trình Modicon M340 (Unity-Pro nâng cao)

(Thời lượng: 8h)

 

 1. Mục tiêu

Chuyển đổi yêu cầu điều khiển cấp cao bằng ứng dụng PLC tự động điều khiển.

Phát triển các công cụ để lập trình và chuẩn đoán chương trình

Tự thực hiện một dự án có sử dụng cổng tương tự, bộ đếm tốc độ cao và truyền thông.

 

2. Đối tượng

Các kỹ thuật viên, nhân viên phát triển các ứng dụng dựa trên Modicon M340 với phần mềm Unity-Pro hoặc đã qua khóa học Unity-Pro cơ bản

3. Nội dung đào tạo

Giới thiệu các dãy sản phẩm, giải pháp Modicon M340:

 • Bộ đếm tốc độ cao,
 • Modune analog (tương tự)
 • Modune truyền thông.

Unity-Pro:

 • Các khối hàm chức năng,
 • Giao diện cửa sổ lập trình chức năng.

Các biến:

• Các loại dữ liệu sử dụng trong các modune,

• Cấu trúc biến.

Ngôn ngữ lập trình (LD, SFC, FBD, ST, IL):

 • Hướng dẫn lập trình sử dụng các ngôn ngữ khác nhau,
 • Công cụ phát triển cho ứng dụng

4. Kiến thức đầu vào

 

Học viên có các hiểu biết về logic lập trình hoặc đã hoàn thành khóa học tự động hóa cơ bản.

5. Tỷ lệ thực hành – Lý thuyết: 60/40


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 9 3 0 5 3
Đang online: 197
Hôm nay: 4304
Trong tuần: 46842
Trong tháng: 113811