Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

05. ThS Phạm Hồng Hải

 

 THÔNG TIN CHUNG

 

PHẠM HỒNG HẢI

Thạc sĩ

Cán bộ kỹ thuật

Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện

Viện Điện

Tel.

Email: hai.phamhong@hust.edu.vn

Điện thoại di động:

 

các môn học đảm nhiệm

  • Lý thuyết mạch

các hướng nghiên cứu chính

 

  • Thiết kế, chế tạo các máy điện dùng vật liệu mới 

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số: T2017-PC-102

Tên đề tài (Cấp cơ sở): Nghiên cứu phân bố nhiệt của Máy biến áp khô sử dụng lõi thép vô định hình có tính
đến thay đổi các thông số của vật liệu epoxy.

Chức danh: Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

 

 

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. ANALYSIS OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN AMORPHOUS CORE DRY-TYPE CAST-RESIN TRANSFORMERS VIA A FINITE ELEMENT METHOD, Pham Hong Hai, Le Duc Tung, Dang Quoc Vuong and Pham Van Binh, ISSN 1859-1043, Journal of Military Science and Technology, accepted for publication in 2020.

Hội nghị khoa học quốc tế

 

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 9 3 1 9 1
Đang online: 194
Hôm nay: 4442
Trong tuần: 46980
Trong tháng: 113949