Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

07. THS. HÀ QUANG THỊNH

 

 THÔNG TIN CHUNG

 

HÀ QUANG THỊNH

Thạc sĩ 

Cán bộ kỹ thuật

Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện

Viện Điện

Tel: 0913 09 0099

Email: thinh.haquang@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Thí nghiệm kỹ thuật đo
  • Môn 2. Thí nghiệm hệ thống đo và truyền thông công nghiệp

các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1: Các giải pháp ứng dụng trong tự động hóa trên nền tảng bộ logic lập trình, thu thập và xử lý dữ liệu trên nền Labview
  • Định hướng 2: Ứng dụng giải pháp học tập qua mạng (E- learning)
  • Định hướng 3: Ứng dụng quản lý bảo dưỡng và triển khai phần mềm quản lý bảo dưỡng - CMMS

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 9 3 1 2 7
Đang online: 159
Hôm nay: 4378
Trong tuần: 46916
Trong tháng: 113885