Cán bộ và giảng viên Trung tâm thực hành kỹ thuật điện Cán bộ và giảng viên Trung tâm thực hành kỹ thuật điện

Ban Giám đốc trung tâm

1. PGS. TS. Đặng Quốc Vương (Giám đốc trung tâm)

2. ThS. Phạm Hồng Thái (Phó Giám đốc trung tâm)

Các thầy cô giảng dạy

1. KS. Vũ Quang Hưng

2. ThS. Nguyễn Huy Thiện

3. ThS. Đào Kim Thịnh

4. ThS. Phạm Hồng Hải

5. ThS. Hà Quang Thịnh

6. KS. Vũ Chí Thành

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 5 1 7 0 1 2
Đang online: 98
Hôm nay: 5101
Trong tuần: 5101
Trong tháng: 87361