Cán bộ và giảng viên Trung tâm thực hành kỹ thuật điện Cán bộ và giảng viên Trung tâm thực hành kỹ thuật điện

Ban Giám đốc trung tâm

1. TS. Đặng Quốc Vương (Giám đốc trung tâm)

2. ThS. Phạm Hồng Thái (Phó Giám đốc trung tâm)

Các thầy cô giảng dạy

1. KS. Vũ Quang Hưng

2. ThS. Nguyễn Huy Thiện

3. ThS. Đào Kim Thịnh

4. ThS. Phạm Hồng Hải

5. ThS. Hà Quang Thịnh

6. KS. Vũ Chí Thành

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 4 5 7 3 8 8
Đang online: 119
Hôm nay: 1390
Trong tuần: 44378
Trong tháng: 94355