Các môn thực hành Các môn thực hành

Trung tâm TCEE được giao nhiệm vụ quản lý các phòng thí nghiệm của các môn học cở sở cốt lõi ngành Viện Điện. Cụ thể, các phòng thí nghiệm Mạch điện và lý thuyết trường điện từ, các phòng thí nghiệm phụ vụ thực hành các môn Điện tử tương tự và số, vi điều khiển, điện tử công suất, lý thuyết điều khiển tự động, máy điện, hệ thống truyền thông công nghiệp, truyền động điện, điều khiển thủy lực, xử lý số tín hiệu, kỹ thuật đo và tin học công nghiệp, điều khiển logic và PLC, điều khiển quá trình...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 5 9 9 8
Đang online: 126
Hôm nay: 1460
Trong tuần: 1460
Trong tháng: 189762