PGS. Trần Trọng Minh

Giảng viên, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Viện Điện

Tel.                                                        Email: minh.trantrong@hust.edu.vn

 

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • Điện tử công suất
  • Thiết kế hệ Điều khiển Điện tử Công suất
  • Điện tử công suất nâng cao

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Mô hình hóa và điều khiển các bộ biến đổi bán dẫn công suất lớn.
  • Nghiên cứu các cấu trúc các bộ biến đổi bán dẫn công suất.
  • Phát triển các ứng dụng của Điện tử công suất trong điều khiển hệ thống điện, điều khiển các hệ thống năng lượng tái tạo.
  • Nghiên cứu các ứng dụng của Điện tử công suất trong các hệ thống truyền động điện, các dây chuyền công nghệ tự động.
  • Các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp.

Đề tài Đã tham gia

Mã đề tài

Tên đề tài

KC03.01/11-15

Cấp Nhà nước

Nghiên cứu chế tạo bộ lọc tích cực cho lưới điện hạ thế dưới 1000V

B2005-28-199

Cấp bộ

Nghiên cứu, chế tạo bộ biến tần kiểu ma trận Matrix converter

 

KC.05/16-20

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống khắc phục nhanh sự cố tăng/giảm điện áp ngắn hạn cho phụ tải

giải thưởng/khen thưởng

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Điện tử Công suất

NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2008.

Hệ thống sản xuất tích hợp máy tinh

NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2006.

Giáo trình điện tử công suất

NXB Giáo dục, 2012.

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Phuong Vu, Quan Nguyen, Minh Tran, Grazia Todeschini, Surya Santoso, “Adaptive backstepping approach for dc-side controllers of Z-source inverters in grid-tied PV system applications”, IET Power Electronics (Accepted).

[2]. Phuong Vu , Ngoc Dinh, Nam Hoang, Quan Nguyen, Dich Nguyen, Minh Tran; “A Generalized Parameter Tuning Method of Proportional-Resonant Controllers for Dynamic Voltage Restorers”, International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS).

[3]. Phuong Vu, Nam Hoang, Ngoc Nguyen, Quan Nguyen, Minh Tran, “A systematic parameter tuning of PI current controller for LCL-type active rectifiers under unbalanced grid voltage conditions”, Journal of Electrical Systems (Accepted).

[4]. Trần Trọng Minh, “Phương pháp biến điệu vector không gian trong biến tần kiểu ma trận Matrix Converter”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Journal of Science & Technology, số 48+49, 2004.

[5]. Trần Trọng Minh, “Vấn đề điều khiển chuyển mạch trong biến tần kiểu ma trận Matrix Converter”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Journal of Science & Technology, số 50, 2005.

[6]. Trần Trọng Minh, Bùi Quốc Khánh, “Đảm bảo chất lượng dòng đầu vào của Matrix Converter trong điều kiện điện áp lưới mất cân bằng”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Journal of Science & Technology, số 57, 2006.

[7]. Trần Trọng Minh, Bùi Quốc Khánh, Phạm Văn Bách, “Hoàn thiện phương pháp điều khiển trực tiếp mô men động cơ không đồng bộ dùng biến tần kiểu ma trận”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 74, 2009.

[8]. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Đào Phương Nam, “Thiết kế bộ điều chỉnh Deadbeat với khâu đo dòng qua cuộn cảm lọc cho nghịch lưu nguồn áp ba pha – bốn nhánh van”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 77, 2010.

[9]. Trần Duy Trinh, Tran Trong Minh, Nguyen Van Lien, “Bộ điều khiển vector hai mạch vòng nối tầng cho hệ thống phục hồi điện áp động giảm thiểu lõm điện áp trên lưới điện phân phối”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 91, 2012.

[10]. Tran Trong Minh, Vu Hoang Phuong “Analysis of switching patterns in space vector modulation method for Z source inverter”, Pages: 1-6, No.91, Journal of Science & Technology Technical Universities, 2013.

[11]. Vũ Hoàng Phương, Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng, “Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn Z nối lưới dùng DSP”,  Trang 30-34, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, số 7, 2013.

[12]. Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng, Vũ Hoàng Phương, “Mô phỏng thời gian thực nghịch lưu nguồn Z nối lưới cho pin mặt trời”, Trang 8-14, số 96, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường đại học Kỹ thuật, 2013.

[13]. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Quang Đạo, Đặng Việt Hòa, Nguyễn Duy Thức, Ngô Tuấn Dũng “Hoàn thiện cấu trúc điều khiển mạch lọc tích cực ba pha, Phần 1: Giải  pháp đo dòng điện phía phụ tải”, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, số 13, năm 2015.

[14]. Tran Trong Minh, Bui Van Huy, Nguyen Van Lien, “New Technique of Capacitor Voltage Balancing for STATCOM System Based on the Multilevel Cascaded H-bridge Inverter”, Journal of Science & Technology Technical Universities, No. 107C, 2015.

[15]. Bùi Văn Huy, Trần Trọng Minh, “Điều khiển tựa thụ động cho mạch vòng dòng điện trong bộ biến đổi đa bậc nối tầng có khả năng trao đổi công suất hai chiều”, Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa , 4/2015.

[16]. Bùi Văn Huy, Trần Trọng Minh, “Điều khiển  dòng công suất hai chiều qua bộ biến đổi AC-DC-AC-AC đa bậc nối tầng với khâu trung gian tần số cao”, Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa , 4/2014.

[17]. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Quang Đạo, Đặng Việt Hòa, Nguyễn Duy Thức, Ngô Tuấn Dũng “Hoàn thiện cấu trúc điều khiển mạch lọc tích cực ba pha, Phần 1: Giải  pháp đo dòng điện phía phụ tải”, Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, số 13, năm 2015.

[18]. Trần Trọng Minh, “Thiết kế điều chế vector không gian tối ưu thành phần sóng hài cho nghịch lưu ba pha đa mức nối tầng cầu H”, Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa Special Issue Control And Automation, số 15, tháng 4/2016.

[19]. Trần Trọng Minh, "Hoàn thiện cấu trúc điều khiển bộ lọc tích cực có khả năng bù chọn lọc sóng hài bậc cao và nâng cao hệ số công suất”, Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa Special Issue Control And Automation, số 15, tháng 4/2016.

[20]. Trần Trọng Minh, Bùi Văn Huy, “Mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng thuật toán cân bằng điện áp trên tụ một chiều cho chỉnh lưu tích cực đa bậc cầu chữ H nối tầng”, Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa Special Issue Control And Automation, số 15, tháng 4/2016.

[21]. Nguyễn Văn Thành, Vũ Hoàng Phương, Trần Trọng Minh "Mô hình hóa và điều khiển bộ biến đổi cộng hưởng LLC ứng dụng cho nguồn đèn LED", Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, tháng 12, 2016.

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. Trần Trọng Minh, “Control Strayegy for grid-connected PV system based on Z source inverter”, Proceedings of The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering, ISBN 978-616-551-620-4, 2013.

[2]. Tran Trong Minh, Pham Quang Dang, Vu Hoang Phuong, “Control strategy for grid-connected PV system based on Z source inverter”, Pages 147-150, The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering, Thailand, February 2013.

[3].  Vo Thanh Ha, Hoang Thanh Nam, Vu Hoang Phuong, Tran Trong Minh, Nguyen Quang Dich, Hoang Trung Thong, “FCS-Model Predictive Control of Induction Motors fed by MultilLevel Casaded H-Bridge Inverter”, The 11th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, (RCEEE 2018).

[4]. Trần Trọng Minh, “Nghiên cứu chế tạo biến tần kiểu ma trận 2,2 kW” Hội nghị khoa học lần thứ 20, 50 năm Trường ĐHBK hà Nội, 2006.

[5]. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, “Thiết kế bộ điều khiển cuốn chiếu  cho mạch vòng điện áp một chiều của nghịch lưu nguồn Z”. Trang 696 – 702, hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA (Hà Nội), 2011.

[6]. Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng, Vũ Hoàng Phương, “Chiến lược điều khiển nghịch lưu nguồn Z nối lưới cho trạm phát điện sức gió sử dụng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu”, Trang 143-150, hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử - VCM (Hà Nội), 2012.

[7]. Vũ Hoàng Phương, Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng “Hệ thống điều khiển nghịch lưu nguồn Z theo phương pháp Backstepping cho hệ phát điện sức gió”, Trang 701-708, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA (Đà Nẵng), 2013.

[8]. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Duy Thức, “Điều khiển lọc tích cực ba pha theo phương pháp lựa chọn thành phần sóng hài”, Trang 79-84, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA (Đà Nẵng), 2013.

[9]. Bùi Văn Huy, Nguyễn Văn Liễn, Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương “Bộ biến đổi DC-AC-AC qua khâu trung gian tần số cao có khả năng trao đổi công suất hai chiều”, Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử - VCM (Đồng Nai), 2012.

[10]. Trần Vũ Trung, Vũ Hoàng Phương, Trần Trọng Minh, “Điều khiển bộ biến đổi bốn khóa bán dẫn giả lập đặc tính pin mặt trời sử dụng phương pháp tuyến tính hóa chính xác”, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA (Thái Nguyên), 2015.

[11]. Bùi Văn Huy, Nguyễn Văn Liễn, Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Trần Đình Thoại, “Thực nghiệm bộ nghịch lưu DC/AC/AC với khâu trung gian tần số cao có khả năng trao đổi công suất hai chiều”, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá – VCCA (Thái Nguyên), 2015.

[12]. Hoàng Thành Nam, Trần Hùng Cường, Phạm Việt Phương, Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương,” Giảm số lần tính toán hàm mục tiêu của phương pháp điều khiển dự báo cho bộ biến đổi đa mức cầu H nối tầng”, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá – VCCA (TP HCM), 2017.

[13]. Trần Hùng Cương, Nguyễn Thành Nam, Trần Trọng Minh, Phạm Việt Phương, Trần Trọng Minh, “Điều khiển dự báo hữu hạn các trạng thái đóng cắt các van cho bộ biến đổi đa mức có cấu trúc MMC”, Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá – VCCA (TP HCM), 2017.

Phát minh sáng chế