Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Quay lại

Viện Điện thông báo tuyển chọn sinh viên trợ giảng năm học 2020 - 2021

Các em sinh viên Viện Điện thân mến,

Như đã chia sẻ với các em trong Chương trình "Gặp gỡ 3.0" về việc tuyển chọn sinh viên năm cuối có học lực giói của Viện Điện tham gia công tác trợ giảng. Viện Điện thông báo tuyển chọn sinh viên làm trợ giảng trong năm học 2020 - 2021 với những yêu cầu sau:

  • Số lượng: 20 sinh viên
  • Điểm CPA: từ 3.2 trở lên
  • Trình độ: sinh viên năm cuối

Sinh viên được tuyển chọn sẽ được đào tạo để có thể đảm đương tốt các nhiệm vụ trợ giảng và được hỗ trợ kinh phí dựa trên các nhiệm vụ được giao.

Các em sinh viên Viện Điện có mong muốn trở thành Trợ giảng hãy đăng ký thông tin theo form online tại link sau:

https://bit.ly/TAonlinereg

đồng thời, các em gửi CV bản mềm về địa chỉ email cvht.see@hust.edu.vn với tiêu đề "Đăng ký trợ giảng" trước ngày 27/10/2020.

Viện Điện sẽ xem xét hồ sơ và tổ chức phỏng vấn đề tuyển chọn các em sinh viên phù hợp với các yêu cầu trợ giảng của từng lĩnh vực chuyên môn.