Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Quay lại

Trường ĐH BKHN công bố thông tin tuyển sinh chính quy năm 2021

Ngày 31/03/2021, trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 với 3 phương thức tuyển sinh:

1. Phương thức xét tuyển tài năng (dự kiến 10 - 20% tổng chỉ tiêu)

2. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 50 - 60% tổng chỉ tiêu)

3. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (dự kiến 30 - 40% tổng chỉ tiêu)

Các qui định về điều kiện sơ tuyển học bạ, mã xét tuyển, chỉ tiêu và các qui định khác cũng được công bố chi tiết trên website của Trường tại địa chỉ sau:  

https://www.hust.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/thong-tin-tuyen-sinh-bkhn-2021