Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Quay lại

Danh mục đề tài SAHEP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CTNC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH (SAHEP)

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TIẾN SĨ TRẺ, TRỌNG ĐIỂM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH (SAHEP) NĂM 2020

 

TT

Tên đề tài

Tên chủ nhiệm

Đơn vị

Nội dung nghiên cứu

Sản phẩm của đề tài

Kinh phí (triệu VNĐ)

1

Phương pháp định giá cho chương trình điều chỉnh phụ tải dạng khuyến khích chi trả dựa trên khung tối ưu hóa lợi ích tổng thể

Trần Thanh Sơn

Viện Điện

Nội dung nghiên cứu 1: Giới thiệu về mô hình chi phí vận hành hệ thống của các nhà cung cấp điện và sự đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng khi áp dụng chương trình DR.
Nội dung nghiên cứu 2:  Đánh giá về chi phí vận hành hệ thống của các nguồn phát và hàm toán học đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng. Đánh giá phương pháp dự đoán và điều chỉnh mô hình.
Nội dung nghiên cứu 3: Tìm ra giá trị lợi nhuận tối đa của lợi ích xã hội từ đó đưa ra được các mức thanh toán khuyến khích và giới hạn của chương trình DR hợp lý nhất.

01 bài báo Công bố hoặc có email accepted trên tạp chí quốc tế trong danh mục trên Web of Science thuộc nhóm Q2, Q3, Q4

 

2

Mô hình đa vật lý bằng phương pháp phần tử hữu hạn cho thiết kế máy phát điện sức gió công suất lớn, mật độ năng lượng cao, điều khiển trực tiếp không có bánh răng hộp số

Vũ Xuân Hùng

Viện Điện

Nội dung nghiên cứu 1: Mô hình điện từ hiệu quả tính toán dòng xoáy, lực điện từ, phân bố dòng điện trong máy phát có xét tới bão hòa mạch từ, hiệu ứng mặt ngoài và chuyển động của rotor.
Nội dung nghiên cứu 2: Mô hình nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Nội dung nghiên cứu 3: Mô hình cơ điện từ bằng phương pháp phần tử hữu hạn

- 01 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science / Scopus / Scimago Q4 trở lên.
 - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có phản biện và có chỉ số ISBN; hoặc 01 báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc tế, đăng toàn văn trong kỷ yếu, viết bằng tiếng Anh, có phản biện khoa học, có mã số ISBN, thuộc danh mục Web of Science / Scopus / Scimago Q4 trở lên; hoặc 01 báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc tế viết bằng tiếng Anh, đăng toàn văn trong kỷ yếu, có phản biện khoa học, có mã số ISBN; hoặc 01 bài báo trên Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường Đại học kỹ thuật.

 

3

Nghiên cứu thiết bị thu hoạch năng lượng từ nguồn sóng viễn thông trong môi trường sống

Nguyễn Đại Dương

Viện Điện

Nội dung nghiên cứu 1: Nghiên cứu thiết kế anten chất lượng cao cho mạch RF-DC. Nội dung nghiên cứu 1: Nghiên cứu thiết kế anten chất lượng cao cho mạch RF-DC.
Nội dung nghiên cứu 2: Nghiên cứu triển khai hệ thống thu hoạch năng lượng từ các dải tần của các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam. 
Nội dung nghiên cứu 3: Triển khai hệ thống RF-DC tại trường ĐHBK Hà Nội. Hệ thống này có thể là nguồn cấp cho các modul BLE chứa thông tin hướng dẫn đi lại trong trường.

- 01 công bố trên tạp chí quốc tế trong danh mục trên Web of Science thuộc nhóm Q2, Q3, Q4;                                       - Hoặc 01 công bố trên tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus và 01 công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ các trường ĐH kĩ thuật trong nước (hoặc tạp chí được Hội đồng chức danh GS nhà nước công nhận và tính điểm công trình tương đương)

 

4

Nghiên cứu chiến lược điều khiển, quản lý năng lượng cho hệ phát điện mặt trời kiểu lai

Nguyễn Mạnh Linh

Viện Điện

Nội dung nghiên cứu 1: Mô hình hóa, điều khiển bộ biến đổi điện tử công suất trong hệ phát điện mặt trời kiểu lai.                                                      Nội dung nghiên cứu 2:  Mô hình hóa và chiến lược quản lý nguồn năng lượng trong hệ phát điện mặt trời kiểu lai

-01 bài báo đăng trên Chuyên san điều khiển và tự động hóa hoặc Tạp chí các trường đại học Công nghệ và Kỹ thuật.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI (Q2÷Q4) hoặc 2 bài báo đăng trên hội nghị SCOPUS

 

5

Kết hợp phương pháp dự báo cho tái cấu trúc hệ thống thí nghiệm các mảng PV trong hiện tượng che khuất một phần nâng cao hiệu quả phát điện

Nguyễn Đức Tuyên

Viện Điện

Nội dung nghiên cứu 1: Dự báo cường độ bức xạ lên các mô đun PV sử dụng máy tính                   

Nội dung nghiên cứu 2: Tái cấu trúc các mô đun PV dưới điều kiện PSC, tối ưu hóa công suất đầu ra và tối thiểu hóa tổn thất đi kèm

02 Công bố trên tạp chí quốc tế trong danh mục trên Web of Science thuộc nhóm Q2, Q3, Q4

 

6

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất bộ biến đổi DC/DC ứng dụng trong các thiết bị nguồn viễn thông ở vùng tải thấp

Phạm Việt Phương

Viện Điện

Nội dung nghiên cứu 1: Nghiên cứu cấu trúc nghịch lưu cộng hưởng LLC 3 pha để nâng cao hiệu suất cho bộ nguồn viễn thông ở vùng tải thấp
Nội dung nghiên cứu 2:  Nghiên cứu hệ thống điều khiển cho bộ nghịch lưu cộng hưởng LLC 3 pha

-01 bài báo tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus          -01 bài thuộc Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kĩ thuật hoặc tạp chí được hội đồng chức danh GS nhà nước công nhận và tính điểm công trình tương đương hoặc cao hơn so với Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kĩ thuật

 

7

Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng với khả năng kháng nhiễu

Trịnh Hoàng Minh

Viện Điện

Nội dung nghiên cứu 1: Nghiên cứu phương pháp điều khiển đội hình với khả năng chống nhiễu.           

Nội dung nghiên cứu 2: Nghiên cứu phương pháp điều khiển các đội hình leader-follower khi leader di chuyển với vận tốc đặt chưa biết trước đối với các follower.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI (Q2÷Q4);                               

Hoặc  - 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI (Q2÷Q4) và 02 bài báo đăng trên hội nghị SCOPUS

 

 

Số lượng đề tài

Kinh phí

                                                                                                                                                                            

 

Hà nội, ngày    tháng     năm 2020

CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH NC NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH

(Ký, đóng dấu)

 

TS. Nguyễn Kiên Trung

PGS. Hoàng Sỹ Hồng