Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Quay lại

Chương trình thực tập tại Samsung Display Vietnam 2021

Viện Điện gửi tới các em sinh viên thông báo của Phòng Hợp tác Đối ngoại về chương trình Thực tập tại Công ty Samsung Display Vietnam năm 2021. Năm nay, công ty SDV triển khai 2 chương trình là Thực tập sinh kỹ thuật và Thực tập sinh AI.

Chi tiết về chương trình các em xem ở link sau nhé:

https://www.hust.edu.vn/thong-bao1/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/chuong-trinh-thuc-tap-sinh-samsung-display-2021