Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Quay lại

Đại hội đại biểu LCH và Kiện toàn BCH LCĐ sinh viên Viện Điện

Sáng 06/06/2020, tại Hội trường KTX Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên chi hội sinh viên Viện Điện nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Phiên kiện toàn Ban chấp hành Liên đoàn Viện Điện tiếp tục nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitreviendien/posts/2645893605689772