Quay lại

Hoạt động đầu khóa K64 do Viện Điện tổ chức

[HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHÓA K64 - VIỆN ĐIỆN TỔ CHỨC]
Các em sinh viên K64 thân mến,
Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt đầu khóa do Nhà trường tổ chức, Viện Điện cũng có chương trình hoạt động riêng dành cho sinh viên K64 như sau:
1. Sinh hoạt định hướng K64
- Thời gian: 17h30 ngày 22/08/2019
- Địa điểm: Hội trường C2
- Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K64
2. Thăm quan nhà máy KYOCERA tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng
- Thời gian: 06h:00 ngày 23/08/2019
- Địa điểm tập trung: Quảng trường thư viện TQB
- Đối tượng: Toàn bộ sinh viên CTTT EE-E8
3. Thăm quan F.Ville tại Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc
- Thời gian: 07h30 ngày 24/08/2019
- Địa điểm tập trung: Quảng trường thư viện TQB
- Đối tượng: Toàn bộ sinh viên Kỹ thuật Điện EE1
4. Thăm quan nhà máy sản xuất của công ty Tự động hóa Tân Phát
- Thời gian sáng: 07h30 ngày 24/08/2019 đối với lớp 01, 03, 05, 07 và 09
- Thời gian chiều: 12h30 ngày 24/08/2019 đối với lớp 02, 04, 06, 08 và 10
- Địa điểm tập trung: Quảng trường thư viện TQB
5. K64 SEE Lab Tour do BCH Liên chi Đoàn Viện Điện tổ chức
- Thời gian: 08h:30 ngày 29/08/2019
- Địa điểm:
+ Phòng D3 - 101: SV EE-E8
+ Phòng D3 - 201: SV EE1
+ Phòng D3 - 301: SV EE2 các lớp từ 1 đến 5
+ Phòng D3 - 401: SV EE2 các lớp từ 6 đến 10
Kế hoạch chi tiết và danh sách lớp xem ở các link sau:
- Kế hoạch chi tiết: http://bit.ly/hoatdongK64
- Danh sách lớp:
+ EE1: http://bit.ly/danhsachEE1
+ EE2: http://bit.ly/danhsachEE2
+ EE-E8: http://bit.ly/danhsachEEE8
Đối với sinh viên chương trình tài năng và chất lượng cao, do hiện nay chưa có lớp nên Viện sẽ có các hoạt động riêng tổ chức sau.