Thông báo Thông báo

Quay lại

[TĐHCN] Kế hoạch bảo vệ các đồ án kỳ 20192

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp thông báo kế hoạch bảo vệ các đồ án kỳ 20192 như sau:

1. Đồ án II và Đồ án chuyên ngành

 • Ngày bảo vệ: 10/7/2020
 • Địa điểm: C9-104
 • Phân công giảng viên hỏi đồ án II và đồ án chuyên ngành:

STT

Giảng viên hướng dẫn

Giảng viên hỏi

Ghi chú

1

Nguyễn Phạm Thục Anh

Nguyễn Mạnh Tiến

 

2

Hoàng Đức Chính

Nguyễn Hồng Quang

 

3

Phan Huyền Châu

Nguyễn Huy Phương

 

4

Đỗ Mạnh Cường

Trần Trọng Minh

 

5

Nguyễn Trí Cường

Võ Duy Thành

 

6

Nguyễn Quang Địch

Nguyễn Mạnh Linh

 

7

Dương Minh Đức

Đỗ Trọng Hiếu

 

8

Đỗ Trọng Hiếu

Đào Quý Thịnh

 

9

Nguyễn Danh Huy

Nguyễn Trí Cường

 

10

Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Quang Địch

 

11

Nguyễn Mạnh Linh

Nguyễn Tùng Lâm

 

12

Trần Trọng Minh

Phạm Việt Phương

 

13

Nguyễn Huy Phương

Nguyễn Danh Huy

 

14

Phạm Việt Phương

Nguyễn Kiên Trung

 

15

Nguyễn Hồng Quang

Hoàng Đức Chính

 

16

Võ Duy Thành

Nguyễn Hồng Quang

 

17

Đào Quý Thịnh

Dương Minh Đức

 

18

Nguyễn Kiên Trung

Đỗ Mạnh Cường

 

19

Nguyễn Mạnh Tiến

Nguyễn Phạm Thục Anh

 

 

2. Đồ án tốt nghiệp cử nhân và kỹ sư

2.1. Nộp quyển

 • Thời gian: 9h00-11h00 ngày 07/07/2020
 • Địa điểm: C9-104

2.2. Trả quyển:

 • Thời gian: 09h30-11h00 ngày 15/07/2020
 • Địa điểm: C9-104

2.3. Bảo vệ:

 • Thời gian: 8h00-18h00 các ngày 16-17/07/2020
 • Địa điểm: sẽ thông báo sau cùng với danh sách hội đồng, thứ tự bảo vệ tại C9-104 trước ngày bảo vệ.

2.4. Yêu cầu:

 • Sinh viên viết quyển theo mẫu của trường tại đây.
 • Các quyển đồ án không được sao chép từ các đồ án, các tài liệu tham khảo khác quá 25%
 • Sinh viên chuẩn bị tối thiểu 04 bản vẽ A0 theo mẫu ngang hoặc dọc, (click vào chữ tương ứng để download) có chữ ký của giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện để bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
 • Thời gian bảo vệ đồ án cho 01 sinh viên là khoảng 30 phút (10-15 phút cho trình bày và 15-20 phút cho hỏi đáp)
 • Trạng phục bảo vệ tốt nghiệp: trạng trọng, lịch sự (Nam: Áo sơ mi trắng, quần âu sẫm màu; Nữ: Áo dài truyền thống hoặc sơ mi trắng, quần âu/chân váy)