Quay lại

[Học bổng 2019] Kết quả học bổng Công ty AES-TKV Mông Dương

Căn cứ vào thông báo của Trường, Viện Điện gửi đến các em danh sách sinh viên được nhận học bổng "Năng lượng tương lai" của công ty AES-TKV Mông Dương.

Danh sách sinh viên xem TẠI ĐÂY.

Chúc mừng các em!