danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

07/ GVC.TS. Nguyễn Thanh Sơn

 THÔNG TIN CHUNG

 

NGUYỄN THANH SƠN

Phụ trách phòng thí nghiệm điều khiển C1-107

Giảng viên chính – Tiến sĩ

Bộ môn Thiết bị điện-điện tử

Viện Điện

Tel. 024.3869.2511

Email: son.nguyenthanh@hust.edu.vn

Số điện thoại di động: 0857.050.325

các môn học đảm nhiệm

 • Môn 1. Điều khiển máy điện
 • Môn 2. Thiết kế thiết bị điều khiển

các hướng nghiên cứu chính

 • Định hướng 1. Điều khiển thông minh máy điện
 • Định hướng 2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán lỗi của máy điện

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

T2016-PC-096

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

Nghiên cứu và chế tạo các thiết bị thông minh hỗ trợ người khuyết tật sử dụng mạng nơ ron nhân tạo

Chủ nhiệm đề tài

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

 

Tạp chí khoa học

 1. Son Nguyen Thanh, Thien Nguyen Van, Cong Nguyen The, Phi Pham Hung, “Improved Performance of Buck-Boost Converter  using Artificial Neural Network”. Journal of Science and Technology, Technical Universities, Number 115, November, 2016, [ISSN 2354-1083].
 2. Thuong Truong Quoc, Quyen Ngo Van, Son Nguyen Thanh, Cong Nguyen The, “Implementation of the controllers for maximum power point tracking of solar panel using LabVIEW”. Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, September, 2014.
 3. Tuan Pham Van, Son Nguyen Thanh, Phi Pham Hung, Cong Nguyen The, “Speed estimation of the three-phase induction motor using artificial neural network”. Journal of Automation Today, Vietnam, April, 2014.
 4. Thanh Vu Nguyen, Tieu Dinh Bui, Phi Hung Pham, Son Nguyen Thanh (2013), “An optimal combination of stator slots and rotor pole pairs in designing three-phase permanent magnet synchronous motors”, Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, 2013, [ISSN 0868 - 3980].
 5. Son Nguyen Thanh, Thanh Vu Nguyen (2011), “Sliding mode control of a single-phase active power filter”. Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, Number 80-2011, pp.67-71 [ISSN 0868 - 3980].
 6. Son Nguyen Thanh, Tuan Anh Phung, Khang Thanh Nguyen, Thanh Vu Nguyen (2010),“ Determining the compensation current for a single-phase active power filter using adaptive neural network”. Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, Number 79B-2010, pp.61 - 65 [ISSN 0868 – 3980].
 7. Hung Nguyen Tan, Son Nguyen Thanh, P.B. Taylor, J. Middleton, “Head Direction Command Classification using an Adaptive Optimal Bayesian Neural Network”, International Journal of Factory Automation, Robotics and Soft Computing on 18 Mar 2007. [ISSN 1828-6984].

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 1. Son Nguyen Thanh, Phi Pham Hung, Tuan Pham Van, Hoa Ha Xuan, Cong Nguyen The, Phi Do Chi, “A Sensorless Three-Phase Induction Motor Drive Using Indirect Field Oriented Control and Artificial Neural Network” ICIEA 2017 The 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 18 – 20, June, 2017, Siem Reap, Cambodia.
 2. Son Nguyen Thanh, Ralph Kennel, “Model Predictive Control of Buck DC-DC Converter”, The Regional Conference on  Electrical and Electronics Engineering (RCEEE), Hanoi, Vietnam on November 17-18, 2016.
 3. Son Nguyen Thanh, Tuan Pham Van, Hoa Ha Xuan, Cong Nguyen The, Phi Pham Hung, Ralph Kennel, “Fuzzy Logic Based Maximum Power Point Tracking Technique For A Stand-Alone Wind Energy System”, The 4th IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Hanoi, Vietnam on November 14-16, 2016. 
 4. Son Nguyen Thanh, Tuan Pham Van, Hoa Ha Xuan, Cong Nguyen The, Phi Pham Hung, “Predictive Current Control of The Three-Phase Inverter In A Stand-Alone Wind Energy System”, The 11th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Hefei, China, 5-7 June 2016. 
 5. Son Nguyen Thanh, Khang Nguyen Thanh, Cong Nguyen The, Phi Pham Hung, “Development of fuzzy logic controller for DC motor using personal computer and inexpensive microcontroller”, The 13th IEEE International Conference on Control Automation Robotics & Vision (ICARCV), Singapore, 10-12 December 2014.
 6. Son Nguyen Thanh, Cong Nguyen The, Hoa Ha Xuan, “Improved Performance of a Sensorless DC Motor Control using Fuzzy Logic”. The 5th IEEE International Conference on Intelligent and Advanced Systems, Kuala Lumpur, Malaysia, 3-5 June, 2014.
 7. Son Nguyen Thanh, Colin G. Johnson (2013), “Protein Secondary Structure Prediction using an Optimised Bayesian Classification Neural Network”. The 5th International Conference on Neural Computing Theory and Publication, Vilamoura, Algarve, Portugal, 20-22 September, 2013.
 8. Hung Tan Nguyen, Nejhdeh Ghevondian, Son Nguyen Thanh, Timothy W. Jones, "Detection of Hypoglycaemic Episodes in Children with Type 1 Diabetes using an Optimal Bayesian Neural Network Algorithm", 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Lyon, France, August 23-26, 2007, 3140-3143 [ISBN 14244-0788-5].
 9. Hung Tan Nguyen, Nejhdeh Ghevondian, Son Nguyen Thanh, Timothy W. Jones, "Optimal Bayesian Neural-Network Detection of Hypoglycaemia in Children with Type 1 Diabetes using a Non-invasive and Continuous Monitor (HypoMon)", The American Diabetes Association's 67th Scientific Session, June 22-26, 2007, Chicago, USA, Paper 432-P. [ISSN 0012-1797].
 10. Son Nguyen Thanh, Hung Tan Nguyen, P.B. Taylor, J. Middleton (2006). “Improved Head Direction Command Classification Using an Optimised Bayesian Neural Network”. Proceedings of the 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, New York, USA, August 30 - September 3, 2006, pp. 5679 - 5682 [ISBN 14244-0033-3] .
 11. Son Nguyen Thanh, Hung Nguyen Tan and Philip Taylor (2006). “Bayesian Neural Network Classification of Head Movement Direction Using Various Advanced Optimisation Training Algorithms”. Proceedings of the First IEEE/RAS - EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, Pisa, Italy, February 20 - 22, 2006, Paper 45, pp.1 - 6 [ISBN 1-4244-0040-6].
 12. Son Nguyen Thanh, Hung Nguyen Tan and Philip Taylor (2004). “Hands-Free Control of Power Wheelchairs Using Bayesian Neural Networks”. Proceedings of the IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems, Singapore, 1 - 3 December 2004, pp. 745 - 759 [ISBN 0-7803-8643-2].

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 3 0 4 9
Đang online: 141
Hôm nay: 801
Trong tuần: 3362
Trong tháng: 105767