danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

04/ Ths. Ngô Văn Quyền

 THÔNG TIN CHUNG

 

NGÔ VĂN QUYỀN

Giảng viên – Nghiên cứu sinh tại CANADA

Bộ môn: Thiết Bị Điện – Điện Tử

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: quyen.ngovan@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Kỹ thuật điện

các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1: 
  • Định hướng 2: 

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên tạp chí. 2019.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên hội nghị. 2019.

Phát minh sáng chế

 

         

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 2 9 0 0
Đang online: 147
Hôm nay: 652
Trong tuần: 3213
Trong tháng: 105618