danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

22/ ThS. HÀ XUÂN HÒA

 

Họ và tên

Th.S Hà Xuân Hòa

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 107 nhà C1

Email :

hoa.haxuan@hust.edu.vn

Tel :

(+84) 4 38692511

Fax :

 không có

Các môn giảng dạy:

-         Truyền động điện

-         Điện tử công suất

Hướng nghiên cứu:

-         Điều khiển động cơ điện, máy phát điện

-         Các bộ biến đổi thông số điện dùng linh kiện điện tử công suất.

Các công trình NC đã công bố

không có

Các sách đã xuất bản

1. Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Vũ Thanh. Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện. NXB Giáo Dục 2008.

2. Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Vũ Thanh. Thiết kế tính toán thiết bị điều khiển. NXB Giáo Dục 2010.

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

không có

Các thông tin khác (nếu có)

        không có

 

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 3 0 0 0
Đang online: 149
Hôm nay: 752
Trong tuần: 3313
Trong tháng: 105718