danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

06/ Ths. Đặng Thị Thu

 THÔNG TIN CHUNG

 

ĐẶNG THỊ THU

Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm máy điện C1-106

Thạc sĩ

Bộ môn Thiết Bị Điện - Điện Tử

Viện Điện

Tel. 024-3869-2511

Email: thu.dangthi@hust.edu.vn

Điện thoại di động: ............

các môn học hướng dẫn thí nghiệm

  • Môn 1. EE3140 - Máy điện 1
  • Môn 2. EE3141- Máy điện cơ sở
  • Môn 3: EE3140E: Máy điện CTCLC
  • Môn 4: EE3196: Máy điện CTTT

các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1.
  • Định hướng 2.

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên tạp chí. 2019.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên hội nghị. 2019.

Phát minh sáng chế

 

         

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 2 3 0 2 0
Đang online: 148
Hôm nay: 772
Trong tuần: 3333
Trong tháng: 105738