Cán bộ và giảng viên bộ môn thiết bị điện điện tử Cán bộ và giảng viên bộ môn thiết bị điện điện tử

Ban chủ nhiệm Bộ môn

1. GVC. TS. Phùng Anh Tuấn (Trưởng Bộ môn)

2. TS. Nguyễn Vũ Thanh (Phó trưởng Bộ môn)

3. ThS. Đặng Chí Dũng (Phó trưởng Bộ môn)

Các thầy cô giảng dạy

1. GVC. TS. Phạm Hùng Phi

2. PGS. TS. Đặng Quốc Vương (Giám đốc trung tâm đào tạo thực hành Kỹ thuật điện)

3. TS. Trần Tuấn Vũ (Phó trưởng phòng Hợp tác đối ngoại)

4. ThS. Ngô Văn Quyền

5. ThS. Phạm Minh Tú

6. ThS. Đặng Thị Thu

7. GVCC. TS. Bùi Đức Hùng

8. GVC. TS. Nguyễn Thế Công

9. TS. Phạm Hùng Dũng

10. TS. Triệu Việt Linh

11. TS. Bùi Minh Định

12. TS. Nguyễn Nga Việt

13. TS. Nguyễn Bích Liên

14. TS. Nguyễn Văn Ánh

15. ThS. Lê Xuân Nghĩa

16. ThS. Nguyễn Thanh Hương

17. TS. Hoàng Anh

18. ThS. Hà Xuân Hòa

19. TS. Vũ Xuân Hùng

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 6 1 0 7
Đang online: 120
Hôm nay: 1569
Trong tuần: 1569
Trong tháng: 189871