Các môn học Các môn học

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp phụ trách, tham gia giảng dạy các môn học sau: 

1. Chương trình cử nhân kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 

EE3410 3(3-0-1-6) Điện tử công suất 

EE3491 2(2-1-0-4) Kỹ thuật lập trình 

EE3510 3(3-0-1-6) Truyền động điện 

EE4220 3(3-0-1-6) Điều khiển Logic và PLC 

EE3550 3(3-0-1-6) Điều khiển quá trình  

EE4331 3(3-1-0-6) Điều khiển Điện tử công suất 

EE4332 3(3-1-0-6) Thiết kế truyền động điện 

EE4334 2(2-1-0-4) Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính 

2. Chương trình kỹ sư 

EE4222 2(2-1-0-4) Vi điều khiển và ứng dụng 

EE4224 2(2-1-0-4) Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén 

EE4344 2(2-1-0-4) Kỹ thuật Robot 

EE4421 2(2-1-0-4) Trang bị điện-điện tử các máy công nghiệp 

EE4362 2(2-1-0-4) Hệ thống điều khiển máy CNC 

EE4361 2(2-1-0-4) PLC trong điều khiển chuyển động 

EE4364 2(2-1-0-4) DCS & SCADA 

EE4276 2(2-0-0-4) Tự động hóa nhà máy xi măng 

EE4278 2(2-0-0-4) Hệ thống đo lường điều khiển nhà máy điện 

EE4274 2(2-1-0-4) Kỹ thuật điều khiển xe điện

3. Chương trình thạc sỹ 

EE6551 2(2-1-0-4) Điện tử công suất nâng cao 

EE6326 3(3-0-0-6) Các phương pháp điều khiển nâng cao cho hệ cơ điện tử và robot 

EE6022 3(2-2-0-6) Điều khiển quá trình nâng cao 

EE6425 3(3-1-0-6) Điều khiển nâng cao hệ truyền động điện và điện tử công suất 

EE6426 3(3-0-0-6) Điều khiển nguồn ngăng lượng tái tạo sử dụng bộ biến đổi Điện tử công suất 

EE6328 3(3-0-0-6) Điều khiển chuyển động 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 6 0 3 2
Đang online: 137
Hôm nay: 1494
Trong tuần: 1494
Trong tháng: 189796