Hợp tác Hợp tác

 
Từ những ngày đầu thành lập, qua quá trình phát triển, bộ môn tự động hóa XNCN – viện Điện – Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có nhiều chương trình hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các trường đại học quốc tế, nhà máy, xí nghiệp và các trung tâm đào tạo khác.
 
Danh sách các cơ sở hợp tác:
 
STT
Tên các trường, viện đại học,
tổ chức có quan hệ hợp tác
Địa chỉ
Hoạt động hợp tác
1
Công ty Xi măng Hoàng Thạch
Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam.
Điện thoại: +84.0320.3821092
Fax: +84.0320.3821098
Website: www.ximanghoangthach.com
-          Đào tạo chuyển giao công nghệ.
-          Hợp tác đào tạo sinh viên thực tập.
2
Công ty giấy Bãi Bằng
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: (0210)3827421
Fax: (0210)3829 385
 
-          Đào tạo chuyển giao công nghệ.
-          Hợp tác đào tạo sinh viên thực tập.

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 5 9 7 5
Đang online: 127
Hôm nay: 1437
Trong tuần: 1437
Trong tháng: 189739