Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp được thành lập ngày 20-5-1962 với tên gọi ban đầu là Bộ môn Điện khí hóa Xí nghiệp. 
Đội ngũ cán bộ của Bộ môn ban đầu có thầy Nguyễn Bính là Trưởng Bộ môn, thầy Nguyễn Nam Tặng, thầy Nguyễn Thành, thầy Hồ Khắc Thiệu và 1 cán bộ phục vụ giảng dạy là thầy Hoàng Tất Hưng. Bộ môn bắt đầu đào tạo ngành Điện khí hóa xí nghiệp từ khóa 5 của Trường gồm 42 sinh viên được chọn từ các sinh viên học năm thứ hai ngành Phát dẫn điện. Cuối năm 1964 khóa sinh viên đầu tiên của ngành Điện khí hóa tốt nghiệp đánh dấu một điểm mốc rất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Bộ môn.
Năm 1983, theo cơ chế quản lí 2 cấp của nhà trường, Bộ môn lớn Tự động hóa được thành lập do PGS Nguyễn Bính làm chủ nhiệm Bộ môn, GS Nguyễn Trọng Thuần là phó Chủ nhiệm bộ môn lớn và phụ trách tổ Điện khí hóa của bộ môn lớn. Năm 1987 trên cơ sở bộ môn Điện khí hóa, để đáp ứng với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa trên nền tảng nền công nghiệp có mức độ tự động hóa ngày càng cao, khoa Tự động hóa được thành lập do GS Nguyễn Trọng Thuần làm Trưởng Khoa; sau đó là GS Nguyễn Công Hiền làm Trưởng Khoa.
Tháng 12 năm 1995, trường ĐHBK Hà nội chuyển từ cơ chế 2 cấp về cơ chế 3 cấp, Khoa Tự động hóa trở thành Bộ môn Tự động hóa XNCN và là một trong các bộ môn có số lượng cán bộ và sinh viên đông nhất trong khoa Điện. Trình độ chuyên môn và uy tín của đội ngũ cán bộ Bộ môn ngày càng nâng cao. Các kỹ sư tốt nghiệp ngành Tự động hóa được đánh giá cao tại Trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức và các cơ sở sản xuất.
Các thế hệ thầy và trò luôn xứng đáng và là niềm tự hào của Bộ môn.