Danh sách đề tài nghiên cứu Danh sách đề tài nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

 
TT
Mã số
Tên đề tài
Giai đoạn
Chủ trì,
(tham gia)
1
GK1
Phá hủy thủy lôi và bom từ trường
1971-1973
(Nguyễn Bính, Trịnh Đình Đề)
2
52B-01-04
Khởi thảo phương pháp xây dựng Tự động hóa ở Việt nam
1986-1990
Ng. Trọng Thuần
3
52B-01-05
Tự động hóa trong công nghiệp thực phẩm
1986-1990
(Trịnh Đình Đề)
4
52B-02-03
Điện tử công suất
1986-1990
Bùi Quốc Khánh
5
KC-02-07
Ứng dụng vi xử lí điều khiển số động cơ xoay chiều
1991-1995
Ng. Trọng Thuần
6
KHCN-04-03
Tự động hóa các công nghệ liên tục và công nghệ lai
1996-1998
Ng. Công Hiền
7
KHCN-10-04
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị điều khiển thông minh phục vụ TĐH và bảo vệ môi trường
1996-2000
Ng. Công Hiền
8
 
KC-03-07
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống thông minh phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực TĐH và các công nghệ cao khác thay cho nhập ngoại
Bộ môn chủ trì 3 đề tài nhánh.
2001-2005
Ng. Công Hiền
 
 
Ng. Công Hiền
Ng. Văn Liễn
Ng. Mạnh Tiến
9
KC-03-03-04
Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển cho dây chuyền thức ăn chăn nuôI
2001-2005
Bùi Quôc Khánh

 
TT
Mã số
Tên đề tài
Giai đoạn
Chủ trì
1
B93-01-33
Nghiên cứu hệ điều khiển tự động hóa quá trình công nghệ
1993-1995
Nguyễn Công Hiền
2
B83-96
Hệ truyền động điện động cơ đồng bộ cấp từ nguồn dòng chuyển mạch tự nhiên
1996-1997
Bùi Quốc Khánh
3
 
Ứng dụng truyền động điện trong điều tốc tuốc bin thuỷ điện nhỏ
1997-1998
Ng. Văn Liễn
4
B-2004-28-145
Chế tạo bộ điều khiển số cho truyền động động cơ không chổi than
2004-2005
Võ Minh Chính
5
VLIR-HUT
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển số cho máy CNC
2003-2006
Nguyễn Hồng Quang
6
 
Nghiên cứu chế tạo biến tần ma trận
2006-2007
Trần Trọng Minh

 

Dự án cấp Nhà nước

 

TT
Mã số
Tên đề tài
Giai đoạn
Chủ trì
1
 
Nghiên cứu chế tạo bộ khởi động mềm cho động cơ công suất lớn
1994-1995
Bùi Quốc Khánh
2
20-02-DAĐL
Hoàn thiện công nghệ chế tạo tủ chỉnh lưu điều khiển kích từ máy phát các nhà máy điện
2002-2005
Ng. Trọng Thuần