Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

Thiết bị thí nghiệm Điện tử công suất
 
 
Người quản lý:
Từ khóa:
Điện tử công suất, chỉnh lưu 1 pha, 3 pha, Nghịch lưu, điều áp xoay chiều, xung áp 1 chiều
Mô tả thiết bị:
Model: ELWE5210052
Tính năng chính:
-       Chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển.
-       Chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển.
-       Áp dụng với tải thuần trở, trở cảm, điện cảm, động cơ.
 
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
-       Nguồn điện: 3 pha 380V xoay chiều; 1pha 220V xoay chiều.
-       Tải trở 1W đến 500W ;
-       Tải cảm 1mH, 50mH, 100mH.
-       Động cơ điện một chiều 1,5kW
-        
Thông tin khác
Tài liệu thí nghiệm DTCS

 

 

 

Thiết bị thí nghiệm Điều khiển logic
 
Người quản lý:
Từ khóa:
Điều khiển logic, động cơ điện một chiều kích từ độc lập, động cơ không đồng bộ, nguyên tắc thời gian, nguyên tắc tốc độ.
Mô tả thiết bị:
Model: DKLG01, DKLG02.
Tính năng chính:
·         Thí nghiệm với động cơ điện một chiều:
-       Khởi động động cơ điện một chiều kích từ độc lập qua 2 cấp điện trở hạn chế trong mạch phần ứng theo nguyên tắc thời gian.
-       Khởi động động cơ điện một chiều kích từ động lập qua 2 cấp điện trở hạn chế trong mạch phần ứng theo nguyên tắc tốc độ.
-          Đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ độc lập có hạn chế dòng điện hãm ngược bằng điện trở trong mạch phần ứng theo nguyên tắc tốc độ.
-          Khởi động động cơ điện mộ chiều kích từ độc lập qua 1 cấp điện trở hạn chế trong mạch phần ứng theo nguyên tắc dòng điện. Khi dừng hãm động năng kích từ độc lập theo nguyên tắc thời gian.
·         Thí nghiệm với động cơ không đồng bộ:
-          Khởi động và đảo chiều trực tiếp động cơ điện khoong đồng bộ dùng khởi động từ kép.
-          Hạn chế dòng diện khởi động của động cơ khoong đồng bộ Roto lồng sóc bằng cách đổi nối dây quấn Stato kiêu Y/D theo nguyên tắc thời gian.
-          Đảo chiều quay động cơ không đồng bộ có hãm động năng để hạn chế dòng hãm ngược theo nguyên tắc tốc độ.
-          Hãm ngược, dừng máy nhanh theo nguyên tắc dòng điện.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
-       Nguồn điện: 3 pha 380V xoay chiều; 1pha 220V xoay chiều.
-       Động cơ điện một chiều 1,5kW
-       Động cơ không đồng bộ 1,5kW
-        
Thông tin khác
Tài liệu thí nghiệm ĐKLG

 

 

Thiết bị thí nghiệm Truyền động điện
 
Người quản lý:
Từ khóa:
Truyền động điện, động cơ điện một chiều, động cơ không đồng bộ, biến tần Unidriver SP, Mentor II …
Mô tả thiết bị:
Model: Unidriver SP – Control Technic, Mentor II
Tính năng chính:
·         Thí nghiệm với động cơ điện một chiều:
-          Thực hiện xây dựng đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ song song và độc lập ở các chế độ làm việc khác nhau bằng thực nghiệm.
·         Thí nghiệm với động cơ không đồng bộ Roto dây quấn:
-          Thực hiện xây dựng đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ roto dây quấn ở các chế dộ làm việc khác nhau bằng thực nghiệm.
·         Thí nghiệm với hệ Điều chỉnh tự động truyền động điện – Hệ truyền động động cơ xoay chiều dùng biến tần Unidrive SP:
-          Tìm hiểu, cài đặt tham số và vận hành biến tần Unidrive SP để điều chỉnh và lấy đường đặc tính cơ tĩnh đối với một số tốc độ đặt khác nhau, tải khác nhau.
·         Thí nghiệm Điều chỉnh tự động truyền động điện – Hệ truyền động động cơ điện một chiều dùng chỉnh lưu Mentor II:
-          Tìm hiểu, cài đặt tham số và vận hành hệ truyền động dùng Mentor  II.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
-       Nguồn điện: 3 pha 380V xoay chiều; 1pha 220V xoay chiều.
-       Động cơ điện một chiều 150kW
-       Động cơ không đồng bộ 150kW
-        
Thông tin khác
Tài liệu thí nghiệm Truyền động điện

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 5 9 8 8
Đang online: 123
Hôm nay: 1450
Trong tuần: 1450
Trong tháng: 189752