Danh sách cán bộ giảng viên Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp Danh sách cán bộ giảng viên Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Ban chủ nhiệm Bộ môn

1. TS. Nguyễn Danh Huy (Trưởng Bộ môn - Nhóm Vi Xử Lý)

2. TS. Dương Minh Đức (Phó trưởng Bộ môn - Nhóm Các hệ thống ĐK trong Công Nghiệp)

Nhóm Truyền động điện

1. PGS. Tạ Cao Minh (Đang công tác tại Canada)

2. PGS. Nguyễn Quang Địch (Viện trưởng Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa)

3. TS. Hoàng Đức Chính

4. TS. Nguyễn Tùng Lâm

5. TS. Nguyễn Mạnh Linh

6. ThS. Lê Minh Hà

7. TS. Nguyễn Duy Đỉnh (Đang công tác tại Nhật)

8. ThS. Vũ Thụy Nguyên (Đang nghiên cứu ở Nhật Bản)

Nhóm Các hệ thống điều khiển trong Công nghiệp

1. PGS. Nguyễn Huy Phương (Viện trưởng Viện Điện)

2. TS. Đỗ Trọng Hiếu (Bí thư Liên chi đoàn Viện Điện)

3. TS. Đào Quý Thịnh

4. ThS. Nguyễn Trí Cường

5. ThS. Phan Thị Huyền Châu

Nhóm Robot

1. PGS. Nguyễn Phạm Thục Anh

2. TS. Nguyễn Mạnh Tiến

Nhóm Vi xử lý

1. PGS. Nguyễn Hồng Quang

2. TS. Võ Duy Thành (Phó Chủ tịch Công Đoàn Viện Điện)

Nhóm Điện tử công suất

1. PGS. Trần Trọng Minh

2. TS. Phạm Việt Phương (Phó Viện trưởng Viện Điện)

3. TS. Vũ Hoàng Phương

4. TS. Nguyễn Kiên Trung

5. TS. Đỗ Mạnh Cường

Phụ trách công tác thí nghiệm

1. ThS. Trần Thị Kim Bích