Sự kiện Sự kiện

Quay lại

Viện Điện thực hiện việc đánh giá hai chương trình đào tạo theo chuẩn AUN QA

 
Từ ngày 4 - 6 tháng 6 năm 2019, nhóm đánh giá từ Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á - AUN QA sẽ tiến hành đánh giá ở cấp chương trình của hai chương trình đào tạo của Viện Điện là Kỹ thuật Điện (EE1) và Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (EE2).
Quá trình đánh giá sẽ được tiến hành nghiêm ngặt với các phiên phỏng vấn các bên liên quan và đánh giá báo cáo Tự đánh giá cùng với các minh chứng đi kèm. Các phiên phỏng vấn với các bên liên quan bao gồm:
- Phỏng vấn Lãnh đạo Viện
- Phỏng vấn Cán bộ chủ chốt và nhóm viết báo cáo tự đánh giá
- Phỏng vấn Cán bộ giảng viên
- Phỏng vấn Cán bộ phục vụ giảng dạy
- Phỏng vấn Sinh viên đang học
- Phỏng vấn Cựu sinh viên
- Phỏng vấn Doanh nghiệp sử dụng lao động là cựu sinh viên của Viện
Việc đánh giá ở cấp chương trình dựa trên các tiêu chí của AUN QA như chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, chất lượng của đội ngũ giảng viên và phục vụ giảng dạy, sự tham gia của cựu sinh viên và nhà tuyển dụng để cải thiện chương trình đào tạo, chất lượng cơ sở hạ tầng, phản hồi của tất cả các bên liên quan, v.v.. Viện Điện đã đặc biệt chú ý chuẩn bị cho sự kiện này với hy vọng cải thiện chất lượng của các chương trình đào tạo.