Sự kiện Sự kiện

Quay lại

[BM TĐHCN] Lịch bảo vệ đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp 2018.2

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp như sau:

1. Đồ án 2, đồ án chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp:

Từ 8h30 ngày 07/06/2019: Sinh viên xem danh sách các thầy/cô tham gia hỏi đồ án và thực tập tốt nghiệp. Sinh viên sẽ chủ động liên hệ với các thầy/cô để hẹn lịch bảo vệ.

2. Đồ án tốt nghiệp:

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên được trình bày theo mẫu quy định, in 2 mặt. Lịch thu/trả quyển đồ án như sau:

- Từ 09:00 - 11:30, ngày 11/06/2019: Thu quyển đồ án tại VP BM TĐHCN CN, P.104-C9. Sinh viên không cần nộp đĩa CD.

- Từ 14:30 - 17:00 ngày 18/06/2019: Trả quyển đồ án tốt nghiệp tại VP BM TĐHCN, P.104-C9.

- Ngày 20 - 21/06/2019: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Danh sách hội đồng và thứ tự bảo vệ sẽ thông báo sau.