Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

TS. Đào Quý Thịnh TS. Đào Quý Thịnh

Hướng nghiên cứu chính Hướng nghiên cứu chính

  • Cơ nhân tạo.
  • Robot y tế, robot phục hồi chức năng.
  • Lý thuyết điều khiển và ứng dụng.

Thông tin chung Thông tin chung

Giảng viên

Trang thông tin Scopus

Walfare and Service Robotic Laboratory

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-2306 Email: thinh.daoquy@hust.edu.vn

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Đề tài đồ án 2 kỳ 20192

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 TRÊN CƠ SỞ CƠ NHÂN TẠO Cơ nhân tạo (Pneumatic artificial muscle) đã và đang được nghiên cứu áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp: robot phục hồi chức...

Đề tài ĐACN và ĐATN kỳ 20192

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐACN và ĐATN TRÊN CƠ SỞ CƠ NHÂN TẠO Cơ nhân tạo (Pneumatic artificial muscle) đã và đang được nghiên cứu áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp: robot phục hồi...

Thầy Đào Quý Thịnh làm Reviewer cho tạp chí MDPI/Actuators

Ngày  18/02/2019 thày Đào Quý Thịnh đã nhận lời mời làm Reviewer cho tạp chí Actuators thuộc nhà xuất bản MDPI, Thụy Sỹ. Một số thông tin về tạp chí: Tạp chí thuộc dạng Open...