Truy cập nội dung luôn
Viện Điện

TS. Đào Quý Thịnh TS. Đào Quý Thịnh

Hướng nghiên cứu chính Hướng nghiên cứu chính

  • Cơ nhân tạo.
  • Robot y tế, robot phục hồi chức năng.
  • Lý thuyết điều khiển và ứng dụng.

Thông tin chung Thông tin chung

Giảng viên

Trang thông tin Scopus

Walfare and Service Robotic Laboratory

Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-2306 Email: thinh.daoquy@hust.edu.vn

 

Tin tức Tin tức

Đề tài đồ án 2 kỳ 20192

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 TRÊN CƠ SỞ CƠ NHÂN TẠO Cơ nhân tạo (Pneumatic artificial muscle) đã và đang được nghiên cứu áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp: robot phục hồi chức...

Đề tài ĐACN và ĐATN kỳ 20192

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐACN và ĐATN TRÊN CƠ SỞ CƠ NHÂN TẠO Cơ nhân tạo (Pneumatic artificial muscle) đã và đang được nghiên cứu áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp: robot phục hồi...

Thầy Đào Quý Thịnh làm Reviewer cho tạp chí MDPI/Actuators

Ngày  18/02/2019 thày Đào Quý Thịnh đã nhận lời mời làm Reviewer cho tạp chí Actuators thuộc nhà xuất bản MDPI, Thụy Sỹ. Một số thông tin về tạp chí: Tạp chí thuộc dạng Open...

Hình ảnh nổi bật Hình ảnh nổi bật

Công bố khoa học Công bố khoa học

2020 2020

A Modified Bouc-Wen Model of Pneumatic Artificial Muscles in Antagonistic Configuration

Dao, Q.-T., Le, H.-T., Nguyen, M.-L., Do, T.-H., Duong, M.-D. International Conference on Advanced Mechatronic Systems, ICAMechS20202020-Decemberpp. 157–1619310142

Research output contribute to: Conference Proceedings

A Combination of Distributed Delays Shapers and ADRC for Gantry Crane Control

Do, T.H.Duong, M.D.Nguyen, M.L., Dao, Q.T. International Conference on Advanced Mechatronic Systems, ICAMechS20202020-Decemberpp. 124–1289310161.
 

Vibration suppression control of three inertial systems

Duong, Minh Duc and Nguyen, Manh Linh and Dao, Quy Thinh and Do, Trong Hieu (2020)Journal of Mechanical Engineering (JMechE), 17 (2). pp. 79-91. ISSN 1823-5514 ; 2550-164X.

Research output contribute to: Journal

Modeling of Pneumatic Artificial Muscles

Thuy-Nguyen Vu, Quy-Thinh Dao and Shin-ichiroh Yamamoto. 14th South East Asian Technical University Consortium 2020

Research output contribute to: Conference Proceedings

2019 2019

Discrete-Time Fractional Order Integral Sliding Mode Control of an Antagonistic Actuator Driven by Pneumatic Artificial Muscles

Quy-Thinh Dao, Manh-Linh Nguyen, Yamamoto, S.-I. Appl. Sci. 2019, 9, 2503.

Research output contribute to: Journal

Safety Enhancement of a Pneumatic Artificial Muscle Actuated Robotic Orthosis for Gait Rehabilitation

Quy-Thinh Dao, Shin-ichiroh Yamamoto, 4th Asia-Pacific Conference on Intelligent Robot Systems (ACIRS 2019), Nagoya, Japan, 2019

Research output contribute to: Conference proceedings

2018 2018

Assist-as-Needed Control of a Robotic Orthosis Actuated by Pneumatic Artificial Muscle for Gait Rehabilitation

Quy-Thinh Dao, Yamamoto, S.I. Appl. Sci2018, 8, 499.

Research output contribute to: Journal

Modified Computed Torque Control of a Robotic Orthosis for Gait Rehabilitation

Quy-Thinh Dao, Yamamoto, S.I, In Proceedings of the 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC'18, Honululu Hawaii USA, 17-21 July 2018.

Research output contribute to: Conference proceedings

Adaptive Impedance Control of a Robotic Orthosis Actuated by Pneumatic Artificial Muscle

Quy-Thinh Dao, Yamamoto S. In: Lhotska L., Sukupova L., Lacković I., Ibbott G. (eds) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/2.

Research output contribute to: Conference proceedings

2017 2017

Trajectory Tracking Control of a Robotic Orthosis for Gait Rehabilitation: A Feedforward-Feedback Control Approach

Quy-Thinh Dao, Yamamoto, S.I, In The 10th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2017), Hokkaido, Japan, 2017.

Research output contribute to: Conference proceedings

Design and Evaluation of the Lower-limb Robotic Orthosis for Gait Rehabilitation Actuated by Pneumatic Artificial Muscle

Quy-Thinh Dao, Moriko Hagiwara, Shin-ichiroh Yamamoto. In: 5th International Conference on Biological and Medical Sciences ICBMS 2017, KitaKuyShu, Japan.

Research output contribute to: Conference proceedings