GS. TS. PHẠM THỊ NGỌC YẾN

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp                  

Tel. 024-3869-6211                         Email:yen.phamthingoc@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Giáo sư Phạm Thị Ngọc Yến là giảng viên tại Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Cảm biến không dây, mạng cảm biến, Môi trường cảm thụ thông minh, Tương tác người - máy. Giáo sư Phạm Thị Ngọc Yến đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

 • Xử lý tín hiệu

 

 • Cảm biến và thiết bị đo

 

 • Kỹ thuật đo lường

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Cảm biến không dây, mạng cảm biến
 • Môi trường cảm thụ thông minh
 • Tương tác người - máy

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

23/FIRST/1a/HUST

Thiết kế ăng ten linh hoạt và các thiết bị cao tần sử dụng công nghệ in trên các vật liệu mềm phục vụ cho các ứng dụng công nghệ không dây hiện đại   

ĐTĐLCN. 20/17

Nghiên cứu xây dựng hệ dịch tự động văn bản tiếng Việt ra tiếng nói tiếng Mường, hướng đến áp dụng cho các ngôn ngữ dân tộc thiểu số chưa có chữ viết ở Việt Nam

VLIR-HUST

Trợ giúp người khiếm thị sử dụng các công nghệ đa phương tiện

42/2009G/HĐ-ĐTĐL

Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp robot thông minh có khả năng ứng dụng trong khai thác các thông tin đa phương tiện

KC03.07/11-15

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hóa thông minh sử dụng tương tác người - máy bằng tiếng nói tiếng Việt trong môi trường có nhiễu

10/2011/HĐ-NĐT

Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong xây dựng hệ thống giám sát, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tại phòng điều trị thông minh

ĐTĐL.2009g/42

Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp robot thông minh có khả năng ứng dụng trong khai thác các thông tin đa phương tiện

KC03.15/06-10

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống tự động hoá thông minh sử dụng tương tác người-máy bằng tiếng nói trong điều khiển

KC.01.01/06-10.

Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lý tiếng nói và văn bản tiếng Việt

B2007-01-143.

Xây dựng gói phần mềm xử lý tín hiệu điện tim sử dụng thông tin bổ trợ từ tín hiệu nhịp thở

B2012-

Nghiên cứu thiết kế đầu đọc thẻ RFID ứng dụng trong quản lý xe ô tô ra vào bãi đỗ

Dự án khối cộng đồng chung châu ÂU (EU)  ASIALINK.

Xây dựng hệ thống mạng liên kết dùng cho đào tạo (2004-2007).

Dự án khối cộng đồng chung châu ÂU (EU)  ASIALINK.

Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo các thảm họa thiên nhiên(2004-2007).

Đề tài Bộ Ngoại giao Pháp.

Ứng dụng kỹ thuật đa phương tiện trong tổng hợp và phân tích thông tin đa phương tiện (2004-2006).

PCSI-6311PS531

23/FIRST/1a/HUST

 

Đánh chỉ mục và nhận dạng hình ảnh bằng phương pháp ngữ nghĩa (2005-2006),

VLIR-PJ12

Thiết bị điện tim thông minh (2004-2006), VLIR-PJ12

T2004-59

Xây dựng bàn thí nghiệm Đo lường-Điều khiển ảo qua mạng

B2001-28-24.

Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo ảo chế tạo mô đun dung trong đo lường điều khiển

T2000-80.

Thiết kế thiết bị đo ảo. Giảm thiểu kích thước phòng thí nghiệm

B98-28-35.

Nghiên cứu , thiết kế thiết bị theo dõi độ ồn bằng vi xử lý DSP56K

T97-25

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Phạm Thị Ngọc Yến “Xử lý tín hiệu – Tín hiệu, Hệ thống tuyến tính, Lọc số và DSP”.

Khoa học Kỹ thuật

2010

 

Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến “ Cơ sở Kỹ thuật đo”.

Khoa học Kỹ thuật

2009

 

Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến , Nguyễn Việt Tùng “ LabVIEW – Thiết bị đo và giao diện Người-Máy”.

Khoa học Kỹ thuật

2008

 

Phạm Thị Ngọc Yến , Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương, “ Cơ sở MATLAB và ứng dụng”.

Khoa học Kỹ thuật

2005

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Hà Văn Phương, Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Minh Hoàng, ĐàoTrung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Việt Tùng. “Bộ công cụ mô phỏng mạng cảm biến có tính tới yếu tố năng lượng”. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa. 2019
 2. H.B.Nguyen, T.N.Y.Pham, Q.C. Nguyen. “Nhận dạng tiếng nói bền vững sử dụng kỹ thuật thừa số hóa ma trận không âm kết hợp với kỹ thuật về độ không đảm bảo của các đặc trưng âm học”. Tạp chí Nghiên cứu KH &CN quân sự. 2016
 3. Thi Thanh Thuy Pham, Trung Kien Đao, Thi Lan Lê, Thi Ngoc Yen Pham, Anh Duc Nguyen, Thi Tam Duong.” A Device-Independent Method for Object Localization based on WiFi RSSI Fingerprinting”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2016
 4. Nguyen Tuan Ninh, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. “Combining  MVDR,  Dolph  -  Chebyshev  Array,  and  Taylor  Distribution  for  Improving  Audio Signals”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2016
 5. Thi Thanh Thuy Pham, Viet Cuong Ta, Thi Lan Le, Trung Kien Dao, Thi Ngoc Yen Pham,” Dataset construction for multi-modal person localization and identification evaluation”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2015
 6. Nguyễn Tuấn Ninh, Phạm Thị Ngoc Yến, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Công Phương,” Nâng cao  chất lượng âm thanh sử dụng kỹ thuật chùm”. Tạp chí Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa . 2014
 7. NGUYEN Vu, NGUYEN Hong Son, PHAM Thi Ngoc Yen, TRAN Do Dat, NGUYEN Quoc Cuong. “Giải pháp sử dụng kỹ thuật xử lý âm thanh trong điều khiển ppk 37mm”. Journal of Science and Technology Researches in Military. 2014
 8. PHAM Thi Ngoc Yen, TRAN Do Dat, NGUYEN Quoc Cuong, NGUYEN Vu, NGUYEN Hong Son. ”Ứng dụng công nghệ xử lý tiếng nói xây dựng hệ thống nạp cự lý mục tiêu”. Tạp chí Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa . 2014
 9. PHAM Thanh Thuy, LE Thi Lan, DAO Trung Kien, PHAM Thi Ngoc Yen. “Acces control using face recognition”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2014
 10. ĐÀO TRUNG KIÊN, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG. “Ứng dụng nền tảng nhúng  beagleboard C4 trong điều khiển thiết bị bằng tiếng  nói tiếng việt”. Tạp chí Công nghệ, thông tin và truyền thông, Bộ thông tin và truyền thông. 2013
 11. PHẠM THỊ NGỌC YẾN, PHẠM NGỌC HẢI. “Hệ thống đánh dấu tự động trên vải dệt”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2012
 12. Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Quốc Cường, Lê Công Cường, Vương Tân Phú , Lê Minh Thùy  . “Design of an UHF RFID reader” . Journal of Science and Technology Technical Universities. 2012
 13. Phạm Thị Ngọc Yến. “Phát triển ứng dụng mạng Field-Point trong hệ thống đo điều khiển phân tán.”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2010
 14. ĐINH VĂN NHƯỢNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, TRẦN HOÀI LINH. ”Ứng dụng thuật toán xử lý ảnh tạo véc tơ đặc tính phân loại chất lượng gạch ceramic”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2009
 15. ĐINH VĂN NHƯỢNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, TRẦN HOÀI LINH. « Phương pháp ước lượng cấu hình mạng TSK (TAKAGA-SUGENO-KANG) và ứng dụng trong bài toán nhận dạng ». Journal of Science and Technology Technical Universities. 2009
 16. NGUYEN C.P., PHAM THI N.Y. , CASTELLI E. “Dò tình huống khẩn cấp bằng phân loại âm thanh sử dụng kỹ thuật Ontology”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2007
 17. PHAN DUY HÙNG, ERIC CASTELLI, PHẠM THỊ NGỌC YẾN. ” Xác định các đỉnh R của tín hiệu điện tim dựa vào biến đổi Wavelet.” Journal of Science and Technology Technical Universities. 2006
 18. PHAN DUY HÙNG, ERIC CASTELLI, PHẠM THỊ NGỌC YẾN. “Lọc nhiễu tín hiệu điện tim”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2006
 19. NGUYỄN TRUNG HIẾU, PHẠM THỊ NGỌC YẾN. “Nghiên cứu ứng dụng chip vi điều khiển PIC18F458 trong hệ thống điều khiển và truyền tin nối tiếp sử dụng giao thức CAN.”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2005
 20. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN. “Chương trình chuyên gia trợ giúp tổng hợp thiết bị đo ”. Journal of Science and Technology Technical Universities. 2005
 21. PHAN DUY HÙNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, ERIC CASTELLI. “Tính tần số tức thời của tín hiệu chu kỳ bằng biến đổi Wavelet.” Chuyên san Kỹ thuật điều khiển tự động. 2005
 22. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG & PHẠM THỊ NGỌC YẾN. “Phương pháp đo điện dẫn”. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển tự động. 2005
 23. NGUYEN V.T., NGUYEN THI H.L., PHAM THI N.Y., CASTELLI E.” Tổng quan các kĩ thuật và chiến lược phát hiện sự tồn tại và biến mất của thiết bị tương tác ứng dụng cho bài toán tổng hợp và phân rã giao diện người-máy”. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển tự động. 2004
 24. PHAM THI NGOC Y. & BADIN P. “Vocal tract acoustic transfer function measurements : further developments and applications”. Journal de physique IV, Colloque C5, supplement au Journal de physique III. 1994

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Le Cong Cuong, Dao Trung Kien, Pham Thi Ngoc Yen and Nguyen Thanh Huong. “Develop design parameters for data encryption structure by electromagnetic waves”. VCCA.2019 
 2. Ha Van Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Le Minh Hoang, Dao Trung Kien, Nguyen Thanh Huong and Nguyen Viet Tung. “Mô phỏng mạng cảm biến không dây hoạt động bằng năng lượng mặt trời” VCCA.2019
 3. Nicolas des Aunais,Trung-Kien Dao, Dinh-Van Nguyen, Thanh-Thuy Pham, Eric Castelli , Thi-Lan Le, Ngoc-Yen Pham, “Analytical method for multimodal localization combination using WiFi and camera”.The 14th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV). 2016
 4. LÊ MINH HOÀNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN  “Xây dựng mô hình nhiệt sử dụng mạng cảm biến không dây phục vụ cho hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà”, Hội nghị Đo lường toàn quốc lần thứ VI. 2015
 5. Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Lan, Đào Trung Kiên, Phạm Thị Ngọc Yến. “Phát hiện, theo vết và định vị đối tượng di động trong môi trường tòa nhà sử dụng thông tin hình ảnh”. Hội thảo quốc gia về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. 2014
 6. THI THU TRANG NGUYEN, DO DAT TRAN, RILLIARD ALBERT, CHRISTOPHE D’ALESSANDRO, THI NGOC YEN PHAM, “A study Intonation issues in HMM- Based speech synthesis for Vietnamese”. 4th International Worshop on Spoken Language Technologies for Under-resourced Languages,St. Petersburg, Russia. 2014
 7. PHAM THANH THUY, DAO TRUNG KIEN, LE THI LAN, PHAM THI NGOC YEN, NGUYEN HUNG LONG, “Toward to a hybrid mobile object localization method based on WiFi and image”, Fundamental and Applied IT Research. 2013
 8. PHẠM THỊ NGỌC YẾN, PHẠM NGỌC HẢI, NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG, “A study on the design of an automated fabric defect marking system”, 6th SEATUC Symposium. 2012
 9. T.N.H. DOAN. .Tan Phu VUONG, Smail TEDJINI, Thi Ngoc Yen PHAM “Development of a localization system by the passive RFID UHF technology in the indoor environment, Progress In Electromagnetics Research Symposium, Marrakesh, Morocco. 2011
 10. T.N.H.DOAN., A.GHIOTTO, T.N.Y.PHAM, T.P.VUONG “Design and realization of a new antenna for localization with RFID.” The 5th European Conference on Antennas and Propagation, Rome, Italy. 2011
 11. T.N.H.DOAN., CARLOS. G. A. A, A.GHIOTTO, T.N.Y.PHAM, T.P.VUONG  “Développement d’un système de localisation par la technologie RFID UHF passive dans l’environnement intérieur”. Journées nationales micro-ondes, Brest, France. 2011
 12. PHẠM THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN VIỆT TÙNG , “Tích hợp tương tác người-máy bằng tiếng nói trong tự động hóa”, Hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa – VCCA. 2011
 13. HOANG VAN T., TABBONE S., PHAM THI N.Y., “Recognition-based Segmentation of Nom Characters from Body Text Regions of Stele Images Using Area Voronoi Diagram”, The 13th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, Munster, Germany. 2009.
 14. HOANG VAN T., TABBONE S., PHAM THI N.Y. “Extraction of Nom Text Region from Stele Images Using Area Voronoi Diagram”, ICDAR2009 The 10th International Conference on Document Analysis and Recognition. 2009
 15. GHIOTTO , T.N.H. DOAN, M.T.Le,  T.N.Y. PHAM, Q.C.NGUYEN, F.Ndagijmana, T.P. VUONG. « Conception et Miniaturisation des Antennes pour les tags et les lecteurs RFID passifs pour la localization des personnes et des objets”, GDR.  2009.
 16. HOANG VAN T., TABBONE S., PHAM THI N.Y. , Recognition-based Segmentation of Nom Characters from Body Text Regions of Stele Images Using Area Voronoi Diagram, CAIP2009 The 13th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, Munster, Germany.  2009
 17. HOANG VAN T., TABBONE S., PHAM THI N.YExtraction of Nom Text Region from Stele Images Using Area Voronoi Diagram, ICDAR2009 The 10th International Conference on Document Analysis and Recognition. 2009
 18. PHAN D. H., BONNET S.,. GUILLEMAUD R, CASTELLI E. & PHAM THI N. Y., Estimation of respiratory waveform and heart rate using an accelerometer. EMBS 2008, 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, British Columbia, Canada. 2008.
 19. PHAN D. H., BONNET S., GUILLEMAUD R., CASTELLI E. & PHAM THI N. Y., Estimation of the respiratory waveform from an accelerometer. ISBI 2008, 5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro. 2008
 20. PHAN D.H., PHAM THI N.Y., CASTELLI E. Detrended Fluctuation Analysis of the Signal Heart Rate Variability: a parameter for studying the Apnea.  Southeast Asia Technical University Consortium – SEATUC. 2007
 21. PHAN D.H., CASTELLI E. & PHAM THI N.Y., ECG system for an investigation of volunteer apnea. Second international conference on the development of biomedical engineering in Vietnam and second young Vietnamese scientists meeting. 2007..
 22. PHAN D.H., PHAM THI N.Y. & CASTELLI E. “Investigation the LLE (largest Lyapunov exponent) on the HR (heart rate) signal and the apnea”. International Workshop on Advanced Computing and Applications. 2007.
 23. T.N.H. DOAN , A. GHIOTTO , L. GUILLOTON , T.P. VUONG , N.Y. PHAM THI et E. CASTELLI “Conception et Réalisation d’une Antenne pour un lecteur”, OHD. 2007.
 24. NGUYEN C.P., PHAM THI N.Y. & CASTELLI E. “First steps to an audio ontology-based classifier for telemedicine”, Computer Sciences. © Springer –Verlag Berlin Heidelberg. 2006
 25. NGUYEN C.P., PHAM THI N.Y. & CASTELLI E.. “Ontology-Based Classifier for Audio Scenes in Telemedicine”7th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning. 2006
 26. VU M.Q, , CASTELLI E. & PHAM THI N.Y.” A decision tree-based method for speech processing: question sentence detection”Fuzzy Systems and Knowledge Discovery , FSKD2006, LNAI 4223, © Springer –Verlag Berlin Heidelberg. 2006.
 27. VŨ MINH Q.,  BESACIER L., CASTELLI E. & PHAM THI NGOC Y. “Automatic question extraction from meeting and dialog recording”, The First International Conference on Theories and Applications of Computer Science . 2006.
 28. NGUYEN V.T., PHAM THI N.Y., « Cảm biến hồng ngoại : một giải pháp phát hiện các tài nguyên tương tác ». Hội nghị khoa học lần thứ 20, trường Đại học Bách khoa Hà nội. 2006
 29. NGUYEN Q.C., NGUYEN THI L.H. & PHAM THI N.Y. « Thiết kế máy đo điện tim sử dụng DSP TMS320C6713» Hội nghị khoa học lần thứ 20, trường Đại học Bách khoa Hà nội. 2006.
 30. VU M.Q, , CASTELLI E. & PHAM THI N.Y. “A decision tree-based method for speech processing: question sentence detection”, Hội nghị khoa học lần thứ 20, trường Đại học Bách khoa Hà nội , 2006
 31. NGUYEN C.P., PHAM THI N.Y. & CASTELLI E. “Construction of a Speech/Non-speech Discriminator”3rd International Conference on Computer Sciences RIVF’05 Recherche, Innovation & Vision du Futur. 2005.
 32. VU M.Q, BESACIER L., CASTELLI E. & PHAM THI N.Y. “A decision tree based method for speech segmentation into Question and Non Question”. 3rd International Conference on Computer Sciences RIVF’05 Recherche, Innovation & Vision du Futur. 2005.
 33. NGUYEN Q.C., NGUYEN THI L.H. & PHAM THI N.Y. “Study and design for an electrocardiograph”First Young Vietnamese Scientists Meeting YVSM’05. 2005.
 34. VŨ MINH Q.,  BESACIER L., CASTELLI E. & PHAM THI NGOC Y. « Extraction automatique de Questions dans les corpus de reunions et de dialogues. » MajeSTIC05, Manifestation des jeunes chercheurs francophones dans les domaines des STIC. 2005
 35. PHẠM THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG, ĐINH NGUYỆT MINH . “Xây dựng chương trình trợ giúp lựa chọn cảm biến đo lường “ Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ tư. 2005
 36. NGUYEN C.P., PHAM THI N.Y. & CASTELLI E. “Toward A Sound Analysis System for Telemedicine“. Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, LNAI 3614, © Springer –Verlag Berlin Heidelberg. 2005
 37. NGUYEN V.T., NGUYEN THI L.H., PHAM THI N.Y., CASTELLI E. “Ứng dụng Internet cho các thí nghiệm phục vụ cho đào tạo từ xa và giám sát số liệu đo”. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 6,VICA6. 2005
 38. NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, ERIC CASTELLI. “Cải thiện chất lượng âm thanh trong môi trường có tiếng vọng”Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ tư . 2005
 39. NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN  « Nghiên cứu và thiết kế máy đo tín hiệu điện tim. » Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ tư. 2005
 40. PHAN DUY HÙNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, ERIC CASTELLI “Thiết kế bộ lọc số bằng phương pháp đặt điểm không, điểm cực và ứng dụng lọc nhiễu nguồn điện  trong tín hiệu điện tim ».  Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ tư . 2005
 41. PHAM THI N.Y., CASTELLI E., NGUYEN THI L.H., PHAN D.H. “Application of the Wavelet transformation to denoising and analyzing the speech”. The International Conference on Electronics, Informations and Communications. 2004
 42. PHẠM THỊ NGỌC YẾN, CASTELLI ERIC, NGUYỄN QUỐC CƯỜNG. “Gabarits des tons du vietnamiens » XXIVemes Journées d'Etude sur la Parole'' (J.E.P). 2002
 43. PHẠM THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG, NGUYỄN VIỆT TÙNG “Phương pháp định vị nguồn âm thanh bằng kỹ thuật xử lý số tín hiệu”. Hội nghị Tự động hoá toàn quốc lần thứ 5 (5rd VICA). 2002
 44. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG, NGUYỄN TRỌNG QUẾ, PHẠM THỊ NGỌC YẾN. “Tự động đánh giá thiết bị đo ảo.” Hội nghị Tự động hoá toàn quốc lần thứ 5 (5rd VICA). 2002
 45. NGUYỄN HOÀNG NAM, TRỊNH ĐẠI NGHĨA, NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, ERIC CASTELLI .“Thiết bị ảo dùng cho nghiên cứu: một công cụ để soạn thảo và phân tích tiếng nói.” Hội nghị Tự động hoá toàn quốc lần thứ 5 (5rd VICA). 2002
 46. NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, CASTELLI ERIC. « Shape vector characterization of Vietnamese tone and application to automatic recognition.” Automatic Speech Recognition and Understanding, Italia. 2002
 47. PHẠM THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN LAN HƯƠNG. “Dụng cụ đo ảo - Hưởng phát triển của thiết bị đo trong thế kỷ mới.” Hội nghị khoa học kỹ thuật Đo lường Việt Nam lần thứ 3. 2002
 48. NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, CASTELLI ERIC. “Premier moteur de reconnaissance automatique du Vietnamien en mots isole » Hội nghị khoa học lần thứ 19-Trường ĐHBK Hà nội. 2001
 49. PHẠM THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN LAN HƯƠNG. “Đo độ ồn và đánh giá ảnh hưởng của nó đến con người.” Hội nghị Tự động hoá toàn quốc lần thứ 4 (4rd VICA). 2000
 50. NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN (1999). “Xây dựng thiết bị thí nghiệm ảo bằng phần mềm Labview.” Hội nghị khoa học Đo lường - Điều khiển. 1999
 51. PHẠM THỊ NGỌC YẾN . « Dụng cụ tự động phân tích tín hiệu điện tim. » Hội nghị Tự động hoá toàn quốc lần thứ 3 (3rd VICA. 1998
 52. PHAM THI NGOC Y. & CASTELLI E.,”Fonctions de transfert des voyelles Vietnamiennes ». Hội nghị khoa học lần thứ 18, trường ĐHBK Hà nội. 1996
 53. BADIN P., SHADLE C.H., PHAM THI NGOC Y.,. “Frication and aspiration noise sources: contribution of experimental data to articulatory synthesis”. The International Conference on Spoken Language Processing, Yokohama, Japan. 1994
 54. MIKI N., BADIN P., PHAM THI NGOC Y. & OGAWA Y. Vocal tract model and 3-dimentional effect of articulation. The International Conference on Spoken Language Processing, Yokohama, Japan. 1994
 55. CASTELLI E., BADIN P., PHAM THI NGOC Y., “Acoustic transfer function for vowels and consonants” Speech Maps – Mapping of Action and Perception in Speech, Deliverable 4, Appendix D. 1994

 

Phát minh sáng chế