TS. Phạm Quang Phương

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Điện

Tel.04-38692009            Email:  phuong.phamquang@hust.edu.vn

Fax.04-38692006                        

giới thiệu

Tiến sĩ Phạm Quang Phương tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2007, và Thạc sĩ năm 2008, Tiến sĩ vào năm 2011 cùng tại Học viện Bách Khoa Grenoble-cộng hòa Pháp. Từ năm 2011 đến năm 2014 TS. Phương làm kỹ sư R&D tại công ty phần mềm CEDRAT SA (Grenoble-Cộng Hòa Pháp) nay là tập đoàn Altair (https://www.altair.com/) và từ năm 2014 đến năm 2020 là kỹ sư phương thức tại Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia. Từ năm 2021, TS. Phương là giảng viên Bộ môn Hệ thống điện, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các môn học đảm nhiệm

 • Lưới điện

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Phân tích, tính toán chế độ hệ thống điện.
 • Các hiện tượng quá độ điện-cơ, quá độ điện- từ trong hệ thống điện

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

- Giải nhất Olympic Lý thuyết mạch khoa Điện ĐHBKHN 2005

- Bằng khen của chủ tịch UBND TP Hà Nội cho thủ khoa xuất săc đầu ra 2007

- Bằng khen Bộ Công Thương 2019

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Pham-Quang P, Delinchant B, Coulomb J.L, Du Peloux B: “Semi-analytical magneto-mechanic coupling with contact analysis for MEMS/NEMS, IEEE, Transactions on Magnetics 47(5) (2011).
 2. C Guérin, G Meunier, Pham-Quang P, L Rondot : “Electric Field Computation in Non conducting Regions Using A-V After a Surface Impedance Magnetoharmonic Computation, IEEE Transactions on Magnetics 47(5) (2011).
 3. Pham-Quang P, B Delinchant : “Java automatic differentiation tool using virtual operator overloading, Recent Advances in Algorithmic Differentiation, Springer press 241-250, 2012.
 4. Pham-Quang P, B Delinchant, JL Coulomb : “Reliability-based design optimization using local sensitivity with application to magnetic nano switch, International Journal of Applied Electromagnetics (IOS Press), 2013.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Pham-Quang P, C Guérin, G Meunier : “Validation d'un modèle découplé magnétodynamique-électrique 3D par la détermination de l'impédance de microbobines, Proc. Numelec 2008, Liege, Belgium, 2008.
 2. Pham-Quang P, C. Gurin, G. Meunier, Y. Lembeye : “Validation of a 3D decoupled magnetodynamic—Electric model by determining the impedance of microcoils”, Proc. ISEF, 2009-Sep.-1012, 2009.
 3. Pham-Quang P, B. Delinchant, J.L. Coulomb and B. du Peloux : “Semi-analytical Magnetic-Structural coupling with contact analysis for MEMS/NEMS”, Proc. CEFC 2010, Chicago, IL USA, 2010.
 4. C Guérin, G Meunier, Pham- Quang P : “Electric Field Computation in Non conducting Regions Using A-V After a Surface Impedance Magnetoharmonic Computation”, Proc. CEFC 2010, Chicago, IL USA, 2010.
 5. Pham-Quang P, B. Delinchant, J.L. Coulomb and B. du Peloux : “Optimization methodology of a magnetic deformable nano switch based on semi-analytical model”, Proc. OIPE 2010, Sofia, Bulgaria, 2010.
 6. Pham-Quang P, Delinchant B, Ilie C Slusanschi E, Coulomb J, Du Peloux B: “Mixing techniques tocompute derivatives of semi-numerical models: Application to magnetic nano switch optimization”, Proc. Compumag 2011. Sydney, Australia, 2011.
 7. N. Galopin, Pham-Quang P, B. Delinchant and J.L. Coulomb: “Finite Element Modeling of Deformable NEMS taking into account mechanical contact”, Proc. Compumag 2011, Sydney, Australia, 2011.
 8. L Mokhtari, B Delinchant, JL Coulomb, T Le Duc, Pham-Quang P : “Software coupling and Orchestration Tool to the Modeling of Multi-physic Problem”, Proc. Compumag 2011, Sydney, Australia, 2011.

 

Phát minh sáng chế