ThS Phạm Năng Văn

Giảng viên, Bộ môn Hệ Thống Điện

Tel. 04-38692009                      Email:  van.phamnang@hust.edu.vn

Fax. 04-38692006

 

 

giới thiệu

 • Giảng viên tại ĐHBKHN từ năm 2007.
 • Thạc sỹ Kỹ thuật điện tại ĐHBKHN năm 2009
 • Kỹ sư Hệ thống điện tại ĐHBKH năm 2007

Các môn học đảm nhiệm

 • Lưới điện
 • Cơ khí đường dây tải điện
 • Tối ưu hóa chế độ hệ thống điện
 • Sử dụng máy tính trong phân tích Hệ thống điện
 • Thị trường điện

Các hướng nghiên cứu chính

 • Mô hình hệ thống điện
 • Thuật toán tối ưu hóa
 • Vận hành hệ thống điện và thị trường điện có xét tính bất định
 • Thiết kế thị trường điện bán lẻ có các nguồn điện phân tán
 • Quy hoạch phát triển hệ thống điện
 • Dự báo phụ tải, giá điện và công suất phát của các nguồn năng lượng tái tạo sử dụng AI/Machine Learning
 • Thiết kế và vận hành lưới điện nhỏ
 • Tái tạo dữ liệu và nhận dạng sai số phép đo trong hệ thống hỗn hợp khí - điện

Đề tài ĐÃ/đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2012-137

 

 

T2017-PC-093

 

Nghiên cứu và áp dụng bài toán trào lưu công suất tối ưu (OPF) trong hoạt động thị trường điện

 

Ứng dụng mô hình tối ưu hai lớp để tối đa hóa lợi nhuận của đơn vị bán lẻ điện năng có sử dụng chương trình điều khiển nhu cầu phụ tải trong thị trường điện có các nhà máy điện gió

giải thưởng/khen thưởng

 1. Giấy khen của Hiệu trưởng ĐHKBHN cho giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải NHẤT tại Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2017-2018.
 2. Giấy khen của Hiệu trưởng ĐHKBHN cho giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải BA tại Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2016-2017.

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Mạng lưới cung cấp điện

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 1. Pham Nang Van, Nguyen Duc Huy, Nguyen Van Duong, Nguyen The Huu, “A tool for unit commitment schedule in day-ahead pool-based electricity markets”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 6, pp. 21-25, June 2016.
 2. Nguyen Duc Huy, Pham Nang Van, “An approach to solve optimal power flow problems considering stability constraints”, Journal of Science and Technology for Energy, Electric Power University, no. 11, pp. 102-110, November 2016.
 3. Pham Nang Van, Nguyen Dong Hung, Nguyen Duc Huy, “The impact of TCSC on transmission costs in wholesale power markets considering bilateral transactions and active power reserves”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 12, pp. 24-28, December 2016.
 4. Pham Nang Van, Cao Khac Giap, Le Thi Minh Chau, Nguyen Duc Huy, “Transmission investment cost allocation in electricity markets considering active power reserves and N-1 contingency”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 6, pp. 39-44, June 2017.
 5. Nguyen Duc Huy, Pham Nang Van, Trinh Trong Chuong, “An approach to classify power system operating conditions based on small signal stability criteria”, Journal of Science & Technology, Hanoi University of Industry, no. 40, pp, 18-22, June 2017.
 6. Pham Nang Van, Nguyen Dong Hung, Nguyen Duc Huy, “Different models for LMP calculation in Wholesale Power Markets considering active power reserves: a comparison”, Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, no. 123, November 2017.
 7. Nguyen Thi Hoai Thu, Pham Nang Van, "Xây dựng mô hình tính toán độ phụ thuộc vào lưới của hệ thống năng lượng mặt trời/battery dựa trên tổng lượng bức xạ hàng năm", Hội nghị Khoa học và công nghệ Điện lực toàn quốc 2017, Tháng 11/2017.
 8. Pham Nang Van, La Minh Khanh, “The optimal location and parameter of TCSC in wholesale electricity markets considering active power reserves”, Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, no. 131, November 2018.
 9. Pham Nang Van, Nguyen Duy Cung, Nguyen Duc Huy, “Bi-level optimization model based-evaluation of wholesale electricity price intervals considering uncertainty of wind power and elastic demand”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 12, pp. 30-34, December 2017.
 10. Pham Nang Van, Le Thi Minh Chau, Pham Thu Tra My, Pham Xuan Giap, Ha Duy Duc, Tran Manh Tri, “Multi-period linearized optimal power flow model incorporating transmission losses and Thyristor controlled series compensators”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 6, pp. 31-36, June 2018.
 11. Pham Nang Van, “Bi-level optimization model for calculation of LMP intervals considering the joint uncertainty of wind power and demand”, Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, no. 128, June 2018.
 12. Pham Nang Van, Le Cong Thanh, Nguyen Trong Nghia, Hoang Phuong Nam "Co-optimization of transmission topology and generation dispatch incorporating demand response and renewable energy uncertainty in day-ahead electricity markets", Journal of Science and Technology, The University of Danang, Vol. 17, No. 6, 2019.
 13. Pham Nang Van, "Power flow incorporating cost-based droop control strategies for AC autonomous microgrids", Journal of Science and Technology, The University of Danang (available online).
 14. Pham Nang Van, “Probabilistic Locational Marginal Price by Monte Carlo Simulation using Latin hypercube sampling and scenario reduction techniques”, Journal of Science and Technology, Technical Universities (submitted).

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 1. Tien Thanh Nguyen, Van Nang Pham, Truong Manh Dang, Vu Anh Luong, John McCall, and Alan Wee-Chung Liew, "Multi-layer Heterogeneous Ensemble with Classifier and Feature Selection", GECCO 2020, Cancun, Mexico, 2020.
 2. Anh Vu Luong, Trung Hieu Vu, Phuong Minh Nguyen, Nang Van Pham, John McCall, Alan Wee-Chung Liew, and Tien Thanh Nguyen, “A homogeneous-heterogeneous ensemble with classifier selection”, ICONIP 2020, Bangkok, Thailand, 2020.

Phát minh sáng chế