TS. Phạm Hùng Phi

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. 0983.638.694

 Email:  phi.phamhung@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến sỹ Phạm Hùng Phi là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, động cơ không đồng bộ làm việc với bộ biến đổi, động cơ BLDC, SRM. Tiến sỹ Phạm Hùng Phi đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE2010: Kỹ Thuật Điện
  • EE3649: Kĩ thuật chiếu sáng
  • Chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

LĨNH VỰC MÁY ĐIỆN

-Máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu

-Động cơ không đồng bộ làm việc với bộ biến đổi

-Động cơ BLDC, SRM

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

NXB GD, 2012

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Hung-Phi Pham and Hoang Le-Huy.  Direct Torque Control with Switching Frequency Limitation for Three-Level Inverter-Fed Induction Motors. The 29th Annual Conference of The IEEE Industrial Electronics Society. November, 2003. Virginia, USA. (pp 2783-2788)

[2]. Phạm Hùng PhiĐiều khiển trực tiếp từ thông và mô men động cơ không đống bộ làm việc với nghịch lưu áp. Tuyển tập các bài báo khoa học, hội nghị khoa học lần thứ 20, trường Đại học Bách khoa Hà nội , tháng 10-2006, trang 22-28

[3]. Nguyen Vu Thanh, Bui Dinh Tieu, Pham Hung Phi, Nguyen Thanh Son. An Optimal Combination of Stator Slots and Rotor Pole Pairs in Designing Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Motors. Tạp chí KH&CN các Trường ĐHKT, Số 96 - 2013, pp. 15-20

[4]. Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thế Công. Ước lượng tốc độ của động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng mạng nơ ron nhân tạo. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, số 9-2014, pp. 62-65, ISSN 1859-0551

[5].     Nguyễn Vũ Thanh, Bùi Đình Tiếu, Phạm Hùng Phi. Xác định điều kiện thiết kế động cơ          đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp từ lưới điện. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số          4-2014, pp.31-34, ISSN 0868-7052.

[6].  Son Nguyen Thanh, Khang Nguyen Thanh, Cong Nguyen The, Phi Pham Hung, Hoa Ha Xuan. Development of Fuzzy Logic Controller for DC Motor using Personal Computer and Inexpensive Microcontroller. ICARCV'14, December, 2014. Singapore

[7].  Nguyen Vu Thanh, Bui Dinh Tieu, Pham Hung Phi, Nguyen Thanh Son. Computation of Air-Gap Flux Density of Three-Phase Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors.Tạp chí KH&CN các Trường ĐHKT, Số101- 2014, pp.47-53.

[8].  Đoàn Thanh Bảo, Phạm Văn Bình, Phạm Hùng Phi, Đỗ Chí Phi, Lê Văn Đạt. Tính toán từ trường tản và lực điện từ ngắn mạch trong dây quấn máy biến ápbằng phương pháp giải tích và phần tử hữu hạn. Tạp chí KH&CN các Trường ĐHKT, Số104- 2015, pp.28-23.

[9].  Đoàn Thanh Bảo, Đỗ Chí Phi, Huỳnh Đức Hoàn, Phạm Văn Bình, Phạm Hùng PhiPhân tích lực điện từ ngắn mạch tác dụng lên dây quấn máy biến áp lõi thép vô định hình bằng phương pháp phần tử hữu hạn. (Analysis of the Electromagnetic Force in Short Circuit on the Windings of Amorphous Core Transfomer Using Finite Element Method). Tạp chí KH&CN các Trường ĐHKT, Số108- 2015, pp.12-18.

[10].    Đoàn Thanh Bảo, Đỗ Chí Phi, Phạm Hùng Phi, Phạm Văn Bình. Vị trí ứng suất ngắn mạch lớn nhất trên dây quấn của máy biến áp lõi thép vô định hình. (The position of the maximum short circuit stress on the windings of the amorphous core transformer). Tạp chí KHCN ĐHĐN, Số 11(96).2015, quyển 1, pp. 01-07.

[11].    Đoàn Thanh Bảo, Đoàn Đức Tùng, Phạm Hùng Phi, Phạm Văn Bình. Tính toán ứng suất lực ngắn mạch tổng hợp trên dây quấn của máy biến áp lõi thép vô định hình. (Calculation of the sum short circuit stress on windings of amorphous core transformers). Tạp chí KHCN ĐHĐN, Số 11(96).2015, quyển 2, pp. 05-10.

[12].    Son Nguyen Thanh, Tuan Pham Van, Hoa Ha Xuan, Cong Nguyen The, Phi Pham Hung. Predictive Current Control of The Three-Phase Inverter In A Stand-Alone Wind Energy System. The 11th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Hefei, China, 5-7 June 2016.

[13].    Son Nguyen Thanh, Hoa Ha Xuan, Cong Nguyen The, Phi Pham Hung, Tuan Pham Van, Ralph Kennel. Fuzzy Logic Based Maximum Power Point Tracking Technique For A Stand-Alone Wind Energy System. The 4th International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET 2016). Hanoi, Vietnam, 14-16 November 2016.

[14].    Phi Hoang Nha, Pham Hung Phi, Dao Quang Thuy. Solutions to Improve The Characteristics of Switched Reluctance Motor. The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering (RCEEE 2016). Hanoi, Vietnam, 17-18 November 2016.

[15].    Nguyen Thanh Son, Nguyen Van Thien, Nguyen The Cong, Pham Hung PhiImproved Performance of Buck-Boost Converter Using Artificial Neural Network.  Tạp chí KH&CN các Trường ĐHKT, Số115, 11- 2016, pp. 14-19

[16].    Son T.Nguyen, Phi H.Pham, Tuan V.Pham, Hoa X.Ha, Cong T.Nguyen, Phi C.Do. A Sensorless Three-Phase Induction Motor Drive Using Indirect Field Oriented Control and Artificial Neural Network. The 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. Siem Reap, Cambodia, 18 – 20 June 2017.

[17].    Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Thái Hữu Nguyên. Truyền động động cơ không đồng bộ không cảm biến tốc độ với ước lượng điện trở rô to sử dụng mạng nơ ron nhân tạo. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, Số 51, 10 – 2017, pp. 46-57.

[18].    Phí Hoàng Nhã, Đào Quang Thủy, Nguyễn Sơn Tùng, Phạm Hùng PhiẢnh hưởng của sóng hài dòng điện trong động cơ từ trở. Tạp chí KHCN ĐHĐN, (ISSN 1859-1531), Số 122- 01-2018, pp. 57-60.

[19].    Phí Hoàng Nhã, Phạm Hùng Phi, Đào Quang Thủy. Sử dụng thép vô định hình cải thiện ảnh hưởng của lực xuyên tâm trong động cơ từ trở. Tạp chí KHCN ĐHĐN, (ISSN 1859-1531), Số 124- 3-2018, pp. 43-48.

[20].    Phí Hoàng Nhã, Phạm Hùng Phi, Đào Quang Thủy. Mô hình mạch từ trở tương đương trong động cơ từ trở kiểu mới. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự. Số 54, 4-2018, pp. 67-74.

[21].    Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Công. Thuật toán học nơron sửa đổi để ước lượng điện trở roto và stato khi đang hoạt động cho truyền động động cơ không đồng bộ không cảm biến tốc độ. Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện lực (ISSN: 1859 - 4557), pp. 39-49.Số 17-2018

[22].    Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tùng Lâm. Ước lượng điện trở roto và stato trên cơ sở mạng nơ ron nhân taojwngs dụng trong điều khiển động cơ. Tạp chí KH&CN các Trường ĐHKT (ISSN: 0866-3980), số 133 – 2019; pp.

[23].    Phí Hoàng Nhã, Đào Quang Thủy, Phạm Hùng PhiQuy trình thiết kế động cơ từ trở. ISSN 1859-1531 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, VOL. 17, No. 1.1, 2019, pp. 63-67.

[24].    Phí Hoàng Nhã, , Đào Quang Thủy, Phạm Hùng Phi. Cải thiện mật độ phân bố lực trong động cơ từ trở. ISSN 1859-1531 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(132).2018, Quyển 1, pp. 59-63

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học