TS. Phạm Hùng Dũng

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Phó bí thư đoàn trường ĐHBK

Tel. 0987.348.938

 Email:  dung.phamhung@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến sỹ Phạm Hùng Dũng là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: điều khiển tự động cho các hệ thống điện thông minh, theo dõi vận hành, chuẩn đoán sự cố làm việc các thiết bị điện, các thiết bị điện cho năng lượng tái tạo.. Tiến sỹ Phạm Hùng Dũng đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE2010: Kỹ Thuật Điện
  • EE2023: Technical writing and presentation

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Điều khiển tự động cho các hệ thống điện thông minh.
  • Định hướng 2. Theo dõi vận hành, chuẩn đoán sự cố làm việc các thiết bị điện.
  • Định hướng 3. Các thiết bị điện cho năng lượng tái tạo.

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

NXB GD, 2012

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 “Advanced microgrid power control through grid-connected inverters” Pham, D.H., Hunter, G., Li, L., Zhu, J. 2016 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC.

“Feedforward decoupling control method in grid-interfaced inverter” Pham, D.H., Hunter, G., Li, L., Zhu, J. 2013 Australasian Universities Power Engineering Conference, AUPEC 2013

“Microgrid topology for different applications in Vietnam” Pham, D.H., Hunter, G., Li, L., Zhu, J 2012 22nd Australasian Universities Power Engineering Conference: "Green Smart Grid Systems", AUPEC 2012

“Performance analysis of a permanet magnet SMC transverse flux motor with multiobjective optimization strategy” Guo, Y., Lei, G., Zhu, J., Pham, D.H. 2012 22nd Australasian Universities Power Engineering Conference: "Green Smart Grid Systems", AUPEC 201