TS. Phạm Việt Phương

Giảng viên chính, Bộ môn Tự Động Hóa Công Nghiệp

Phó Viện trưởng Viện Điện

Tiến sỹ - Kỹ thuật Điện, Tokyo Institute of Technology, Nhật Bản, 2009.

Thạc sỹ - Kỹ thuật Điện, Tokyo Institute of Technology, Nhật Bản, 2006.

Kỹ sư – Tự động hóa Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2003.

Tel. 024-3869-6211                         Email: phuong.phamviet@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến sỹ Phạm Việt Phương là giảng viên tại Bộ môn Tự động hoá Công nghiệp, Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sỹ về chuyên ngành Kỹ thuật Điện năm 2009 tại Tokyo Institute of Technology, Nhật Bản. Các hướng nghiên cứu chính hiện nay gồm có: Ứng dụng bộ biến đổi công suất lớn trong hệ thống điện; Ứng dụng nghịch lưu đa mức cấu trúc module MMC; Điều khiển và ứng dụng bộ biến đổi DC – DC đa mức trong hệ thống điện mặt trời công suất lớn. Tiến sỹ Phạm Việt Phương đã công bố nhiều bài báo/báo cáo khoa học trên các tạp chí/hội nghị có uy tín trong và ngoài nước.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

-      EE3410: Điện tử công suất

-      EE3539: Truyền động điện

Sau đại học

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

-   Ứng dụng bộ biến đổi công suất lớn trong hệ thống điện.

-    Điều khiển và ứng dụng nghịch lưu đa mức cấu trúc module MMC.

-    Điều kiển và ứng dụng bộ biến đổi DC – DC đa mức trong hệ thống điện mặt trời công            suất lớn.

  •  

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

T2018-PC-050

Nghiên cứu hệ điều khiển nâng cao ứng dụng cho nghịch lưu đa mức

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

Tạp chí khoa học

[1].  M. Hagiwara, Phuong Viet Pham, and Hirofumi Akagi, “Elucidation of dc magnetic flux deviation in the converter-transformer of a self-commutated BTB system during single-line-to-ground faults,” IEEJ Transaction on Industrial Application, vol. 127, no. 9, pp. 1013-1022, 2007 (Q3).

[2].  Makoto Hagiwara, Phuong Viet Pham, and Hirofumi Akagi, “Calculation of dc magnetic flux deviation in the converter-transformer of a self-commutated BTB system during single-line-to-ground faults,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, no. 2, pp. 698-706, Mar. 2008 (Q1).

[3].  Phuong Viet Pham, Makoto Hagiwara, and Hirofumi Akagi, “Analysis of the dynamic behavior of a self-commutated BTB system during line faults,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 25, no. 2, pp. 322-330, Feb. 2010 (Q1).

[4].   Phạm Việt Phương, “Sự biến thiên thành phần điện áp một chiều của hệ thống Back-to-Back trong điều kiện suy giảm điện áp lưới,” Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 13, tháng 8/2015.

[5].   Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh và Phạm Việt Phương, "On a Matlab/Simulink Comparative Simulation of Voltage Sags mitigation in IEEE 13-bus Distribution test feeder by DVR and D-STATCOM," Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 43/2017.

[6].   Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh và Phạm Việt Phương, "Lựa chọn vị trí và dung lượng của thiết bị điều áp động DVR nhằm hạn chế hậu quả của sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối 16 nút bằng giải thuật GA," Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Đà Nẵng, số 11(120), 2017.

[7].   Phạm Việt Phương và Trần Hùng Cường, "Áp dụng phương pháp điều chế NLM (Nearest - Level - Modulation) cho bộ biến đổi đa mức MMC," Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số 20, tháng 12/2017.

[8].  Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh và Phạm Việt Phương, "Comparing the effectiveness of DVR and D-STATCOM on improving power quality in the industrial distribution system with the presence of Electric Arc furnance," Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng Đại học Điện lực, số 15/2018.

[9].   Vu Hoang Phuong, Nguyen Khac Hieu, Pham Viet Phuong and Tran Manh Hung, “A novel concept of a Single-Phase Cascaded H – Bridge Multilevel Inverter for Grid – Connected Photovoltaic Systems,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 131, tháng 11 năm 2018, pp. 19 – 24.

[10].  Trần Hùng Cường, Trần Trọng Minh Phạm Việt Phương, “Điều khiển dự báo hữu hạn các trạng thái đóng cắt van cho bộ biến đổi đa mức cấu trúc MMC,Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 132, tháng 1 năm 2019, pp. 1-7.

[11].  Trần Hùng Cường, Trần Trọng Minh, Phạm Việt Phương và Phạm Đỗ Tường Linh, “Điều khiển bộ biến đổi đa mức có cấu trúc MMC dựa trên phương pháp dự báo dòng điện,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nãng, số 17, tháng 1 năm 2019, pp. 26 – 30.

 

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 [1].  Makoto Hagiwara, Phuong Viet Pham, and Hirofumi Akagi, “Magnetic saturation in transformers used for a self-commutated BTB system with ride-through capability during voltage sags,” Proceedings of the 37th Power Electronics Specialist Conference, pp. 16-21, Jun. 2006.

[2].   Phuong Viet Pham, M. Hagiwara, and Hirofumi Akagi, “Magnetic saturation in transformers used for a self-commutated BTB system with ride-through capability during 2LG voltage sags,” 2006 Annual Conference of IEE of Japan Industry Applications Society – JIASC 2006.

[3].   Phuong Viet Pham, M. Hagiwara, and Hirofumi Akagi, “Effects of phase-locked-loop circuit on a self-commutated BTB system under line faults,” Proceedings of the 39th Power Electronics Specialist Conference, pp. 1708-1714, Jun. 2008.

[4].   Trần Hùng Cường, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Việt Phương Trần Trọng Minh, "Phương pháp điều chế NLM (Nearest - Level - Modulation) và thuật toán cân bằng năng lượng cho bộ biến đổi đa mức cấu trúc module," Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự hóa - VCCA 2015, tháng 11/2015.

[5].   Nguyen Van Minh, Bach Quoc Khanh and Pham Viet Phuong, “Comparative simulation results of DVR and D-STATCOM to improve voltage quality in distributed power system,” Proceedings of IEEE International Conference on System Science and Engineering, pp. 196 – 200, July 2017.

[6].   Hoàng Thành Nam, Trần Hùng Cường, Phạm Việt Phương, Trần Trọng Minh và Vũ Hoàng Phương, "Giảm số lượt tính toán hàm mục tiêu của phương pháp điều khiển dự báo cho bộ biến đổi đa mức cầu H nối tầng để giảm tần số đóng cắt van," Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2017, tháng 12/2017 tháng 12/2017, pp. 105 - 110.

[7].   Trần Hùng Cường, Hoàng Thành Nam, Trần Trọng Minh, Phạm Việt Phương và Vũ Hoàng Phương (2017), “Điều khiển dự báo hữu hạn các trạng thái đóng cắt các van cho bộ biến đổi đa mức có cấu trúc MMC”, Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hoá – VCCA, 12/2017 pp. 87 – 93.

[8].   Hoàng Thành Nam, Trần Hùng Cường, Phạm Việt Phương, Trần Trọng Minh và Vũ Hoàng Phương, "Điều khiển dự báo cho nghịch lưu bảy mức cấu trúc cầu H nối tầng," Hội thảo về điều khiển và Tự động hóa cho phát triển bền vững CASD 2017.

[9].   Tran Hung Cuong, Pham Viet Phuong, Tran Van Phuong and Tran Trong Minh, “Experiment on Nearest Level Modulation algorithm for FPGA based Modular Multilevel Converters,” Proceedings of 10th International Conference on Power Electronics – ICPE 2019 – ECCE Asia, May 2019.

 

Phát minh sáng chế