GVC.TS. PHÙNG ANH TUẤN

Trưởng bộ môn

Giảng viên chính – Tiến sĩ

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử

Tel. (+844) 24-3869-2511  Email: tuan.phunganh1@hust.edu.vn

                   09 84 32 63 21  

giới thiệu

 

Các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Thiết bị đóng cắt và Bảo vệ
  • Môn 2. Bảo dưỡng công nghiệp
  • Môn 3. Hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

  • Định hướng 1. Ứng dụng vật liệu từ thế hệ mới vào nâng cao chất lượng của Máy điện
  • Định hướng 2. Tối ưu hóa năng lượng ứng dụng trong Kỹ thuật điện,
  • Định hướng 3. Cảm biến từ trường siêu nhạy và ứng dụng

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Sách tra cứu về chất lượng điện năng

NXB Bách Khoa 2013 Trần Đình Long (chủ biên)

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

Meander anisotropic magnetoresistance bridge geomagnetic sensors

Đồng tác giả

Journal of Science: Advanced Materials and Devices 4 (2), 327-332

2019

Design optimization of an anisotropic magnetoresistance sensor for detection of magnetic nanoparticles

Đồng tác giả

Journal of Electronic Materials 48 (2), 997-1004

2019

Multi-objective electric distribution network reconfiguration solution using runner-root algorithm

Đồng tác giả

Applied Soft Computing 52, 93-108

2017

A novel method based on adaptive cuckoo search for optimal network reconfiguration and distributed generation allocation in distribution network

Đồng tác giả

International Journal of Electrical Power & Energy Systems 78, 801-815

2016

PR Current Controllers for Harmonics Generators to Test an Inductive Current Transformer

Tác giả chính

Journal of Science & Technology 139 (2019)

2019

Mô phỏng phân bố điện trường trên bề mặt cách điện polyme dưới tác động nhiễm bẩn của môi trường

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Năng lượng-Trường Đại học Điện lực, 1-7

2018

Error analysis for inductive current transformers under non-sinusoidal waveform current

Tác giả chính

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

2018

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

High sensitivity marine electronic compass equipment based on magnetoelectric effect of magnetostriction-piezoelectric composites

Tác giả chính

The 9th International Workshop on advanced materials science and nanotechnology, 7-11 November 2018, Ninh Binh City, Vietnam

2018

Study on Vibrations and Noises in the Amorphous Steel Core Transformer Caused by Magnetostriction Effect

Tác giả chính

9th International Conference on Robotic, Vision, Signal Processing and Power …

2016

Thiết bị đo huyết áp liên tục không xâm nhập ứng dụng trong phẫu thuật dựa trên cảm biến từ-điện độ nhạy cao

Đồng tác giả

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017

2017

Mô phỏng tối ưu cấu hình cho cảm biến từ trường hoạt động dựa trên hiệu ứng từ-điện

Đồng tác giả

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017

2017

Phát minh sáng chế