TS. Nguyen Vu Thanh

Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. 024.3869.2511, 0912.353.376

 Email:  thanh.nguyenvu@hust.edu.vn

               maydien.thanh@gmail.com

giới thiệu

Tiến sỹ Nguyễn Vũ Thanh là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: lĩnh vực máy điện, máy thi công làm đường, các hệ thông truyền động, hệ thống điều khiển PLC và SCADA. Tiến sỹ Nguyễn Vũ Thanh đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE3140: Máy Điện I
  • EE2010: Kỹ Thuật Điện
  • EE4211: Thiết Kế Máy Điện

Sau đại học

  • Máy điện tổng quát

 

 

Các hướng nghiên cứu chính

-Định hướng 1: LĨNH VỰC MÁY ĐIỆN · Nghiên cứu thiết kế, chản đoán sự có, các quá trình điện từ, các hiện tượng rung ồn trong máy điện (máy phát điện, động cơ điện). Kể các các loại máy điện đặc biệt.  · Mục tiêu cho hướng nghiên cứu này là nâng cao hiệu năng cho các máy điện thông qua quá trình thiết kế (kể cả thiết kế tối ưu). Nghiên cứu các phương pháp, chẩn đoán sự có để giảm được độ rung và ồn trong quá trình vận hành máy điện. 

-Định hướng 2: MÁY THI CÔNG LÀM ĐƯỜNG · Máy rải bê tông Asphalt Paver, Máy cào bóc mặt đường - Planer, Máy lu rung Roller, Máy lu hai trống đầm Tandem Roller.  · Mục tiêu của hướng nghiên cứu này là tăng tính tin cậy cho hệ thống điều khiển, tăng mức độ tiện ích, giảm bớt thao tác và tăng mức độ giám sát an toàn cho người vận hành. 

-Định hướng 3: CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG · Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng các mô hình toán chính xác dùng để nghiên cứu các hiện tượng điện từ, điện nhiệt trong các loại máy điện khác nhau. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất của hệ truyền động, nâng cao khả năng điều khiển chính xác và ổn định thông qua các mô hình toán mô tả hệ thống truyền động điện. 

-Định hướng 4: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PLC VÀ SCADA · Mục tiêu của nghiên cứu này là đưa các hệ thống điều khiển giám sát SCADA sử dụ ng PLC vào các ứng dụng nhỏ và trung bình trong điều khiển quá trình sản xuất, nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất của toàn bộ dây chuyền, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong vận hành.

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

Bộ Công Thương / 2019-2020

Bộ nông nghiệp và PTNT /

2018-2020

 

Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cơ khí phục vụ sản xuất động cơ điện hiệu suất cao IEC 60034-30

 

Cải tiến máy phát điện chạy bằng khí sinh học thuộc cung cấp dịch vụ tư vấn gói thầu 26

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – 2010

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Nguyen Vu ThanhBui Dinh Tieu, Pham Hung Phi, Nguyen Thanh Son. “an optimal combination of stator slots and rotor pole pairs in designing three-phase permanent magnet synchronous motors”. Journal of Science & Technology 8/2013

[2]. Nguyen Vu ThanhBui Dinh Tieu, Pham Hung Phi, Nguyen Thanh Son. “Computation of Air-Gap Flux Density of Three-Phase Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors”. Journal of Science & Technology. 4/2014

[3]. Nguyễn Vũ Thanh, TS Bùi Đình Tiếu,TS. Phạm Hùng Phi. “xác định điều kiện thiết kế động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp từ lưới có cosj bằng một “. Tạp chí công nghiệp mỏ. 8/2014

[4]. Son Nguyen Thanh, Thanh Vu Nguyen. “Sliding mode control of a single-phase active power filter“. Journal of Science and Technology. 2011

[5]. Son Nguyen Thanh, Tuan Anh Phung, Khang Thanh Nguyen, Thanh Vu Nguyen "Determining the compensation current for a single-phase active power filter using adaptive neural network". Journal of Science and Technology. 2010

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học