ThS. NGUYỄN TUẤN NINH

Giảng viên , Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Tel. 024-3869-6211                        Email: ninh.nguyentuan@hust.edu.vn

giới thiệu

Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Ninh là giảng viên tại Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin Học Công nghiệp, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay là:  Tự động hóa trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV. Các hệ thống SCADA/DCS cho các nhà máy điện ( Thủy điện, nhiệt điện, điện khí, Điện gió, năng lượng mặt trời), nhá máy công nghiệp. Hệ thống điều khiển xa AGC và các trung tâm điều khiển nhà máy OCC. Các thiết bị, các mạch điều khiển trong công nghiệp sử dụng Vi điều khiển

Các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Hệ thống điều khiển và giám sát
  • Môn 2. Điện tử tương tự
  • Môn 3. Thiết kế hệ thống số
  • Môn 4. Kỹ thật Vi xử lý /Vi điều khiển
  • Môn 5. Lập trình FPGA

Các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1: Tự động hóa trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV. Các hệ thống SCADA/DCS cho các nhà máy điện ( Thủy điện, nhiệt điện, điện khí, Điện gió, năng lượng mặt trời), nhá máy công nghiệp.
  • Định hướng 2: Hệ thống điều khiển xa AGC và các trung tâm điều khiển nhà máy OCC
  • Định hướng 3: Các thiết bị, các mạch điều khiển trong công nghiệp sử dụng Vi điều khiển

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 

Phát minh sáng chế